ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώνονται μεσοπρόθεσμα οι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες – Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης

Μειώνονται μεσοπρόθεσμα οι φόροι σε αγαθά και υπηρεσίες – Η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης
Pixabay

Τη μείωση των έμμεσων φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ την επόμενη τετραετία προβλέπει το  Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025, παρά το γεγονός ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδος που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει την ψηφιακή αναβάθμιση των φορολογικών υπηρεσιών το διάστημα 2021- 2025.

Συγκεκριμένα, τα έσοδα από φόρους σε αγαθά και υπηρεσίες αναμένεται να ανέλθουν σε 21,3 δισ. ευρώ ή στο 12,3% του ΑΕΠ εφέτος, να αυξηθούν στα 23,7 δισ. ευρώ το 2022 (12,8% του ΑΕΠ), να αγγίξουν τα 24,6 δισ. ευρώ το 2023 (12,6% του ΑΕΠ), να διαμορφωθούν στα 25,6 δισ. ευρώ το 2024 (12,4% του ΑΕΠ) και τέλος να αγγίξουν τα 26,6 δισ. ευρώ το 2025 (12,2%).

Η διαμόρφωση των εμμέσων φόρων στα εν λόγω επίπεδα δεν λαμβάνει υπόψη την επίπτωση από συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που θα γίνουν στη φορολογική διοίκηση και θα χρηματοδοτηθούν από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης της Ελλάδος.

Οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στο φορολογικό πεδίο με το αντίστοιχο χρονοδιάγραμμά έχουν ως εξής:

 1. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS) - Έναρξη ισχύος του νόμου πρώτο τρίμηνο 2022.
 2. Ανάπτυξη και διασύνδεση με την ΑΑΔΕ 500.000 ταμειακών μηχανών - δεύτερο τρίμηνο 2024.
 3. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, χάρτης πορείας κανονιστικών αποφάσεων - πρώτο τρίμηνο 2022.
 4. Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου με νέα ηλεκτρονικά όπλα σε όλο το φάσμα της αγοράς - τρίτο τρίμηνο 2022.
 5. Ολοκλήρωση του έργου διασύνδεσης και χρήσης τραπεζικών πληροφοριών τρίτων από την ΑΑΔΕ - δεύτερο τρίμηνο 2023.
 6. Πλήρως αυτοματοποιημένες επιστροφές ΦΠΑ, έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος - 4ο τρίμηνο 2023.
 7. Ολοκλήρωση της έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας διαχείρισης υποθέσεων για τους φορολογικούς ελέγχους, η οποία θα χρησιμοποιεί το σύστημα επιχειρηματικών πληροφοριών/ανάλυσης δεδομένων - 4ο τρίμηνο 2025.

8.Ολοκλήρωση των παραδοτέων της πρώτης φάσης του ολοκληρωμένου ηλεκτρονικού περιβάλλοντος φορολογίας και ελεγκτικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της - 4ο τρίμηνο 2025.

 1. Έναρξη λειτουργίας του συστήματος παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων - 4ο τρίμηνο 2025.
 2. Υπεραπόσβεση για πράσινες και ψηφιακές επενδύσεις των ΜΜΕ στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση - 4ο τρίμηνο 2021.
 3. Νομοθεσία για την ενθάρρυνση των ηλεκτρονικών συναλλαγών - 4ο τρίμηνο 2021.
 4. Πρόγραμμα κωδικοποίησης φορολογικής νομοθεσίας – τρίτο τρίμηνο 2021.
 5. Νομοσχέδιο για την ενθάρρυνση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων - τρίτο τρίμηνο 2021.
 6. Νομοθεσία για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου για την παροχή φορολογικών και οικονομικών κινήτρων, καθώς και κινήτρων σε θέματα αδειοδοτήσεων για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές - πρώτο τρίμηνο 2022.

15.Αύξηση της ικανότητας κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας - δεύτερο τρίμηνο 2022.

 1. Νέα κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας - δεύτερο τρίμηνο 2023.
 2. Ολοκλήρωση της αρχικής κωδικοποίησης της φορολογικής νομοθεσίας και του πληροφοριακού συστήματος για τους φορολογούμενους - δεύτερο τρίμηνο 2024.