ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αύξηση 242,40% στις ακάλυπτες επιταγές στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022

Στα 22,2 εκατ. ευρώ ανήλθε η αθροιστική αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών το
Στα 22,2 εκατ. ευρώ ανήλθε η αθροιστική αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών το Φεβρουάριο του 2022
INTIME

Στα 22,2 εκατ. ευρώ ανήλθε η αθροιστική αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών το Φεβρουάριο του 2022, αισθητά αυξημένη σε σχέση με το Φεβρουάριο 2021, περίοδος που ίσχυε η αναστολή εμφάνισης, λήξης και πληρωμής επιταγών για 75 ημέρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία, οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν τον Φεβρουάριο ανήλθαν σε 472 τεμάχια. Η αξία αυτών των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε 6,9 εκατ. ευρώ.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 ανήλθαν σε 1.125 τεμάχια. Η συνολική τους αξία ανήλθε στα 18,8 εκατ. ευρώ, 242,40% αυξημένη σε σχέση με το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021.

Παράλληλα, αύξηση 1,28% καταγράφηκε στον αριθμό των απλήρωτων συναλλαγματικών το Φεβρουάριο 2022 σε σύγκριση με το Φεβρουάριο 2021. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές που αποσύρθηκαν το Φεβρουάριο 2022 ανήλθαν στα 872 τεμάχια. Το δε ποσό των απλήρωτων συναλλαγματικών ανήλθε σε μόλις 2,1 εκατ. ευρώ.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίστηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 ανήλθαν σε 1.173 τεμάχια, συνολικής αξίας 3,4 εκατ. ευρώ.