ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγελματικά ενοίκια: Πλαφόν 3% στις αυξήσεις

Από τις επαγγελματικές μισθώσεις ξεκινούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά ακινήτων
Από τις επαγγελματικές μισθώσεις ξεκινούν οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην αγορά ακινήτων
INTIME

Τροπολογία με την οποία αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αναπροσαρμογής των μισθωμάτων για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις σε μία περίοδο οικονομικών αναταράξεων λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία και των σημαντικών, έκτακτων και απρόβλεπτων συνεπειών στο κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή.

Με την τροπολογία, επιτρέπεται από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, η αναπροσαρμογή των μισθωμάτων για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις κατά 3% κατά ανώτατο όριο, σε σχέση με το μίσθωμα τον έτους 2021.

Όπως σημειώνεται, ο συνδυασμός της πανδημίας του κορωνοϊού και της γεωπολιτικής κρίσης στην Ουκρανία, προκάλεσαν μία παγκόσμια οικονομική κρίση αύξησης των τιμών του διεθνούς εμπορίου, που με τη σειρά της οδήγησε σε μία κρίση υψηλού πληθωρισμού και μείωσης της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.

«Τα μισθώματα των εμπορικών και επαγγελματικών μισθώσεων αναπροσαρμόζονται καταρχήν βάσει του τρέχοντος πληθωρισμού. Ωστόσο, οι αναπροσαρμογές αυτές σε μία κατάσταση έκτακτου πληθωρισμού, ύψους μη αναμενόμενου για τη νομισματική περιοχή του ευρώ, μπορούν να οδηγήσουν σε μία βίαιη αναπροσαρμογή της αγοράς ακινήτων που, με τη σειρά της, αναμένεται να προκαλέσει δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα στις μεσαίες, στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις που ειδικώς επιχειρείται να προστατευθούν με την προτεινόμενη ρύθμιση», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.