ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αποδείξεις δαπανών: Ξεκίνησε η αναζήτηση εισφορών έως 5.000 ευρώ

Αποδείξεις δαπανών: Ξεκίνησε η αναζήτηση εισφορών έως 5.000 ευρώ
INTIME

Ξεκίνησε η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών από 14.000 εργαζομένους που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (πρώην Τίτλος Κτήσης ή πρώην Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης) και δεν έχουν καταβάλει από το 2020 στον e-ΕΦΚΑ τις ασφαλιστικές τους εισφορές λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου λογισμικού.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του ΕΦΚΑ οι εισφορές που θα αναζητηθούν από τα λογιστήρια των επιχειρήσεων φτάνουν περίπου τα 1.622,4 ευρώ για κάποιον που έλαβε έως 10.000 ευρώ ετησίως, εκδίδοντας παραστατικό ανά μήνα, με την τριετία από το 2019 να φτάνει τις 4.867,2 ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές για την τρέχουσα χρονιά.

Η αποπληρωμή των παρελθόντων ετών θα γίνει σε 8 δόσεις και θα αναζητηθούν στη συνέχεια και οι εισφορές για το 2019. Αλλωστε, από την ίδια τη φύση της περιστασιακής απασχόλησης προκύπτει ότι αυτοί που περιστασιακά απασχολούνταν το 2020 είναι πολύ πιθανό να μην εργάζονται σήμερα.

Η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ κύριας ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι 155 ευρώ τον μήνα, ενώ η παρακρατούμενη εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 55 ευρώ τον μήνα. Συνολικά, δηλαδή, η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 210 ευρώ τον μήνα.

Η ρύθμιση για επιβολή της χαμηλότερης δυνατής εισφοράς στοχεύει στον περιορισμό της υπέρμετρης παρακράτησης εισφορών από Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει πρόσωπα με παραστατικά χαμηλής αξίας να δημιουργήσουν χρόνο ασφάλισης.

Ενας εργαζόμενος μπορεί να έχει αμοιβές έως 10.000 ευρώ μεικτά ετησίως και οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται μετά την παρακράτηση φόρου 20%. Μετά την επιβολή των εισφορών για τα παραστατικά που εκδόθηκαν τα δύο προηγούμενα χρόνια, θα ακολουθήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ η εκκαθάριση των εισφορών από παραστατικά που έχουν εκδοθεί το διάστημα από 1.2.2019 έως 31.12.2019 με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς ο νόμος του 2017 δεν εφαρμόστηκε.

Σύμφωνα με τη διάταξη το ποσοστό των καταβαλλόμενων εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ για τα πρόσωπα που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχομένων Υπηρεσιών (ΠΠΥ) καθορίζεται για την κύρια σύνταξη στο 13,33% και για υγειονομική περίθαλψη στο 6,95%.