ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εκτίναξη 112,90% των ακάλυπτων επιταγών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022

Αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μα
Αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ανήλθε σε 42,7 εκατ. ευρώ
INTIME

Εκτίναξη κατέγραψε στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών σε ετήσια βάση, κάτι που όμως οφείλεται στο ότι πέρυσι είχε θεσμοθετηθεί η αναστολή των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής επιταγών για τις πληττόμενες από την πανδημία επιχειρήσεις.

Αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 ανήλθε σε 42,7 εκατ. ευρώ, από 15,7 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 και 55 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 σε 2.226 τεμάχια, από 899 τεμάχια πέρυσι και 2.871 τεμάχια στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2020.

Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε στα 35,5 εκατ. ευρώ, από 10,3 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2021, από 42,1 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2020 και 47,6 εκατ. ευρώ στο πεντάμηνο Ιανουαρίου –Μαΐου 2019.

Οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο 2022 αυξήθηκαν σε μηναία βάση κατά 3,9 εκατ. ευρώ ή κατά 320 τεμάχια. Οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο 2021 είχαν αυξηθεί σε μηναία βάση κατά μόλις 1,8 εκατ. ευρώ ή κατά 147 τεμάχια. Οι ακάλυπτες επιταγές τον Μάιο 2020 είχαν αυξηθεί σε μηναία βάση κατά 2,3 εκατ. ευρώ ή κατά 264 τεμάχια.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2022 στα 7,1 εκατ. ευρώ. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές είχαν ανέλθει στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2021 στα 5,4 εκατ. ευρώ, από 12,8 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2020 και 17,8 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου –Μαΐου 2019.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο πεντάμηνο 2022 ανήλθαν σε 4.068 τεμάχια, από 2.962 τεμάχια στο πεντάμηνο 2021 και 8.151 τεμάχια στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2020.