ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγωνιούν οι επιχειρήσεις της ευρωζώνης για πληθωρισμό και μισθολογικές πιέσεις

Ο παρατεταμένος πληθωρισμός και οι μισθολογικές πιέσεις ανησυχούν τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρ
Ο παρατεταμένος πληθωρισμός και οι μισθολογικές πιέσεις ανησυχούν τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ
Pixabay

Ο παρατεταμένος πληθωρισμός και οι μισθολογικές πιέσεις ανησυχούν τις επιχειρήσεις της ζώνης του ευρώ. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που έγινε σε 71 μεγάλες επιχειρήσεις και η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ, οι επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ευρωζώνη συνέχισαν να αναφέρουν αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις και επιτάχυνση της αύξησης των μισθών, ακόμη και όταν οι συνολικές προοπτικές ανάπτυξης γίνονται λιγότερο ορατές.

Η αύξηση του κόστους για την ενέργεια και τις μεταφορές αποτελεί την κύρια ανησυχία για τις περισσότερες επιχειρήσεις, ενώ τα ¾ των ερωτηθέντων αναμένουν ότι οι υφιστάμενες ή μελλοντικές μισθολογικές διαπραγματεύσεις θα συνεπάγονται υψηλότερη αύξηση των μισθών το 2023 από ό,τι το 2022, ενώ οι περισσότερες επαφές τοποθετούσαν την αύξηση των μισθών το 2022.

Αν και τα νοικοκυριά διαθέτουν άφθονες αποταμιεύσεις προς το παρόν, είναι πιθανό να αισθάνονται όλο και περισσότερο την οικονομική πίεση από τις υψηλές τιμές της ενέργειας.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής φοβούνται ότι αν ο πληθωρισμός παραμείνει υψηλός για πολύ καιρό, οι επιχειρήσεις θα αρχίσουν να προσαρμόζουν τους μισθούς τους..

«Μια βασική πτυχή πολλών από τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για τους μισθούς θα ήταν η ισορροπία μεταξύ των μόνιμων και των εφάπαξ στοιχείων. Υπάρχουν επίσης σημαντικές περιφερειακές διαφορές, με τις μισθολογικές πιέσεις και τη διαπραγματευτική ισχύ να είναι συγκριτικά χαμηλότερες σε χώρες ή περιοχές με συνεχιζόμενα υψηλά ποσοστά ανεργίας», αναφέρει η έκθεση της ΕΚΤ.