ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H μεταφορά συντελεστή δόμησης, η επένδυση της Innovegic και η συναλλαγή «μυστήριο»

H μεταφορά συντελεστή δόμησης, η επένδυση της Innovegic και η συναλλαγή «μυστήριο»

Το Newsbomb.gr μέσα από τη στήλη «Over the Counter», φιλοδοξεί να προσφέρει στους αναγνώστες του μια σταθερή πηγή πληροφόρησης για τα τεκταινόμενα στο οικονομικό, επιχειρηματικό και χρηματιστηριακό παρασκήνιο της χώρας.

«Κλειδοκράτορας» το ΤΕΕ

«Κλειδοκράτορας» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Ψηφιακή Τράπεζα Γης», του πληροφοριακού συστήματος για τη διαχείριση και αξιοποίηση των τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, καθίσταται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Με υπουργική απόφαση ανατέθηκε στο ΤΕΕ η ανάπτυξη και η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης». Τ Επιμελητήριο ως διαχειριστής θα πρέπει αν προχωρήσει στη δημιουργία της ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων προσφοράς και υποδοχής συντελεστή δόμησης και των συναφών τίτλων μεταφοράς συντελεστή δόμησης, στη δημιουργία εφαρμογής για τη διαβαθμισμένη πρόσβαση των χρηστών, στην ανάπτυξη εφαρμογής διαχείρισης και παρακολούθησης της ροής εργασιών, στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των χρηστών του συστήματος, στην εξασφάλιση της καλής λειτουργίας των βάσεων δεδομένων και των εφαρμογών και στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων. Πρέπει να ξεκαθαριστεί πως η κυριότητα του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Τράπεζα Γης» ανήκει στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο θα παρέχει στο ΤΕΕ κάθε διαθέσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη του συστήματος και να συνεργάζεται επί σταθερής βάσεως για την ομαλή λειτουργία αυτού. Γιατί η πλατφόρμα της «Ψηφιακής Τράπεζας Γης» είναι σημαντική; Διότι η επανενεργοποίηση της μεταφοράς συντελεστή δόμησης θα δώσει μια οριστική λύση για τα διατηρητέα κτίρια, τα αυθαίρετα με μεγάλες υπερβάσεις, τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, αλλά και τα ακίνητα που έχουν δεσμευθεί για κοινωφελείς χρήσεις χωρίς να έχουν αποζημιωθεί οι ιδιοκτήτες τους .

Η επένδυση της Innovegic

Ο γνωστός στο χώρο της ενέργειας επιχειρηματίας Δημήτρης Μπούρας κάνει άνοιγμα στον κλάδο της φαρμακευτικής κάνναβης. Ως όχημα για την δραστηριότητα αυτή χρησιμοποιεί την εταιρεία Innovegic ( πρώην Prenecon Solar). Η Innovegic αναπτύσσει στη Θήβα μονάδα επεξεργασίας κάνναβης για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, δυναμικότητας 110 τόνων ανά έτος σε μια έκταση 33 στρεμμάτων. Το εν λόγω επενδυτικό σχέδιο είναι συνολικού προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ και η ομάδα του κ. Μπούρα πέτυχε να το εντάξει στον αναπτυξιακό νόμο. Έτσι, η επένδυση θα λάβει ενίσχυση 7,8 εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Η περίπτωση της CANN COR

Για να παραμείνουμε στα της φαρμακευτικής κάνναβης ενδιαφέρον έχει η περίπτωση της CANN COR Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Η εν λόγω επιχείρηση υπάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο για επένδυσή της που αφορά την ανάπτυξη καθετοποιημένης μονάδας επεξεργασίας κάνναβης για την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων στη θέση Πάτημα του Δήμου Βέλου- Βόχας στην Κόρινθο. Η επένδυση συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 9,1 εκατ. ευρώ θα λάβει ενίσχυση 4,54 εκατ. ευρώ από τον αναπτυξιακό. Η CANN COR Μονοπρόσωπη ΙΚΕ ανήκει στον οικονομολόγο – περιφερειολόγο Νίκο Παπαβασιλείου, ένα νέο επιχειρηματία που καταπιάνεται και με τα κοινά στην περιοχή του Κιάτου. Δεν γνωρίζουμε το background του επιχειρηματία, ωστόσο θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του εγχειρήματος.

Η συναλλαγή μυστήριο

Το υπουργείο Ανάπτυξης πρόκειται να προχωρήσει τους επόμενους μήνες σε μια συναλλαγή «μυστήριο». Για αυτή τη συναλλαγή «μυστήριο» το Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού του υπουργείου γνωμοδότησε στις 16 Αυγούστου πως θα χρειαστεί η σύναψη σύμβασης με εταιρεία παροχής εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών. Στις 24 Αυγούστου εξέδωσε πρόσκληση για την υποβολή προσφορών. Στις 30 Αυγούστου υπεβλήθη προσφορά από την Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες επί της οποία στις 31 Αυγούστου ζητήθηκαν διευκρινήσεις. Αφού παρασχέθηκαν οι εν λόγω διευκρινήσεις το υπουργείο ανάθεσε χθες απευθείας στο δικηγορικό γραφείο την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, αποσαφηνίζοντας στη σχετική απόφαση πως η εν λόγω υπηρεσία «δεν δύναται να παρασχεθεί από άλλη υπηρεσία του Υπουργείου». Η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά & Συνεργάτες θα πρέπει να προχωρήσει: 1) Στην παροχή νομικού υπομνήματος που θα περιγράφει τη δομή της συναλλαγής και θα αναλύει τις νομικές παραμέτρους που ενδέχεται να επηρεάσουν την πραγματοποίηση της, καθώς και τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή της. 2) Σε προτάσεις για νομοθετικές αλλαγές που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης της συναλλαγής και στην προετοιμασία τυχόν σχεδίου νόμου/τροπολογίας κατόπιν αιτήματος. 3) Στον σχολιασμό των σχεδίων των συμβατικών εγγράφων που θα συντάξει ο προτιμητέος επενδυτής, τα οποία θα περιλαμβάνουν συμφωνία αγοραπωλησίας μετοχών και συμφωνία μετόχων, ανάλογα με τη δομή της συναλλαγής. Το πρώτο παραδοτέο θα υποβληθεί από την δικηγορική εταιρεία στο υπουργείο Ανάπτυξης στις 30/09/2022 και το δεύτερο παραδοτέο στις 28/02/2023. Αν τελικώς πληροφορηθούμε τι αφορά η συναλλαγή «μυστήριο» θα σας ενημερώσουμε πάραυτα.

Η υπερειδική της ΑΚΤΩΡ

Σε έξι ημέρες από σήμερα εκκινεί το 69ο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις με την υπερειδική διαδρομή που θα λάβει χώρα εντός του ΟΑΚΑ. Πέρυσι η υπερειδική διαδρομή είχε διεξαχθεί στο Σύνταγμα. Ωστόσο, εφέτος και μετά από 16 χρόνια, επανέρχεται στο ΟΑΚΑ. Οι υπεύθυνοι του αγώνα σχεδίασαν την υπερειδική διαδρομή στα πρότυπα της παλαιάς, η οποία πάντα ενθουσίαζε το κοινό. Η παράλληλη ειδική διαδρομή συνολικού μήκους 1,95 χλμ., θα είναι ασφάλτινη με 16 στροφές, μία γέφυρα και ένα άλμα. Την κατασκευή της ειδικής πίστας για το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις την ανέλαβε η ΑΚΤΩΡ, η οποία επιστράτευσε 200 εργαζόμενους, για την παράδοση του έργου μόλις σε τρεις εβδομάδες. Για την κατασκευή του απαιτήθηκαν 1.000 κυβικά μέτρα χαλίκι, 4.000 τετραγωνικά μέτρα ξύλο, 120 τόνοι χάλυβα και 1.004 μέτρα προστατευτικά στηθαία. Να σημειωθεί πως στην υπερειδική διαδρομή θα αγωνιστούν και τα 70 πληρώματα ανά ζεύγη.

Αποποίηση Ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη Over the Counter προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές.