ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διπλή αύξηση στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων

Διπλή αύξηση στις απολαβές των δημοσίων υπαλλήλων
ΑΠΕ - ΜΠΕ

«Διπλό μπόνους» στις αποδοχές τους θα έχουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι το 2023,καθώς τα  κυβερνητικά μέτρα προβλέπουν την κατάργηση της μηνιαίας παρακράτησης εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας, την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ το 2024 θα ακολουθήσει η αναμόρφωση του ενιαίου μισθολογίου των υπαλλήλων της δημόσιας διοίκησης.

Ο συνδυασμός της εφαρμογής των διατάξεων για την κατάργηση της εισφοράς 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας και την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα ωφελήσει τους δημόσιους υπαλλήλους που βρίσκονται στα μεσαία και τα υψηλά μισθολογικά κλιμάκια.

Κι αυτό διότι το μεν πρώτο από τα δύο μέτρα (η κατάργηση της εισφοράς 1%) θα ισχύσει για όλους τους υπαλλήλους, ενώ το δεύτερο, η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, θα αφορά μόνο όσους λαμβάνουν ποσά προ φόρων μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ τον μήνα. Ειδικότερα:

Από 1-1-2023 θα πάψει να παρακρατείται από τις μεικτές αποδοχές των πολιτικών υπαλλήλων του Δημοσίου η μη ανταποδοτική εισφορά 1% υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας. Το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου αυτού υπολογίζεται σε 50 εκατ. ευρώ.

Από 1-1-2023 θα πάψει να παρακρατείται από τις φορολογητέες μηνιαίες αποδοχές των μισθωτών υπαλλήλων του Δημοσίου, οι οποίες υπερβαίνουν τα 1.000 ευρώ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται σήμερα με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10% επί φορολογητέων εισοδημάτων που υπερβαίνουν σε ετήσια βάση τα 12.000 ευρώ, δηλαδή και από φορολογητέα ποσά μισθών μεγαλύτερα των 1.000 ευρώ τον μήνα. Το δημοσιονομικό κόστος που θα προκαλέσει η εφαρμογή αυτού του μέτρου έχει εκτιμηθεί στα 202 εκατ. ευρώ. Οπως ήδη έχει επισημανθεί, η κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από 1-1-2023 θα έχει ως συνέπεια να μειωθούν οι μηνιαίες κρατήσεις φόρων για όλους τους πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους με ετήσιες φορολογητέες αποδοχές άνω των 12.000 ευρώ ή με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές άνω των 1.000 ευρώ. Οι υπάλληλοι αυτοί θα δουν από τον Ιανουάριο του 2023 τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές τους (τα ποσά που παίρνουν «στο χέρι») να αυξάνονται λόγω κατάργησης των μηνιαίων κρατήσεων εισφοράς αλληλεγγύης.

Υπενθυμίζεται τέλος ότι από 1-1-2024 θα τεθεί σε εφαρμογή ένα νέο αναμορφωμένο ενιαίο μισθολόγιο για τους 600.000 πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους. Με βάση το νέο αυτό μισθολόγιο οι συνολικές αποδοχές όλων των υπαλλήλων θα αυξηθούν. Ομως τις μεγαλύτερες αυξήσεις θα τις λάβουν οι χαμηλόμισθοι, δηλαδή αυτοί που βρίσκονται στα χαμηλά μισθολογικά κλιμάκια, καθώς επίσης και όσοι κατέχουν θέσεις ευθύνης, δηλαδή οι ειδικοί και γενικοί γραμματείς, οι γενικοί διευθυντές, οι διευθυντές, οι υποδιευθυντές και οι τμηματάρχες.