ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάνω από 12 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για την ενέργεια το 2022

Πάνω από 12 δισ. ευρώ ο λογαριασμός για την ενέργεια το 2022
INTIME

Στα 16,4 δισ. ευρώ ανήλθε το κόστος των μέτρων για την ενεργειακή και υγειονομική κρίση το 2022, με στόχο να στηριχθούν νοικοκυριά, επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου. Από το ποσό αυτό τα 12,1 δισ. ευρώ χρηματοδότησαν τις παρεμβάσεις στην ενέργεια, ενώ τα υπόλοιπα 4,3 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Ειδικότερα, στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2022 συγκαταλέγονται η επιδότηση οικιακών και εταιρικών τιμολογίων στην ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, η αναδρομική επιστροφή του 60% της αύξησης ηλεκτρικού ρεύματος στα οικιακά τιμολόγια, η μόνιμη μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα, η προπληρωμένη κάρτα για την αποζημίωση καυσίμων στα νοικοκυριά, η επιδότηση πετρελαίου κίνησης κ.λπ., η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) πετρελαίου κίνησης στους κατά κύριο επάγγελμα και η επιδότηση των κτηνοτρόφων για το αυξημένο κόστος στις ζωοτροφές.

Στα μέτρα της πανδημίας συγκαταλέγονται η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αναστολή της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και διάφορα επιδόματα και οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία οδήγησαν, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού, σε πρωτόγνωρη ενεργειακή κρίση και ραγδαία αύξηση των τιμών της ενέργειας. Οι παρεμβάσεις που θεσμοθετήθηκαν για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων είχαν ως κύριο στόχο να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των ανατιμήσεων της ενέργειας. Από τα 12,1 δισ. ευρώ που διατέθηκαν, το δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται στα 4,7 δισ. ευρώ, ενώ το υπόλοιπο ποσό και συγκεκριμένα 7,46 δισ. ευρώ από τα έσοδα του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης. Οι κυριότερες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης αφορούν:

• Επιδοτήσεις στην κατανάλωση φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας νοικοκυριών και επιχειρήσεων (9,5 δισ. ευρώ).

• Επιστροφή του 60% της αύξησης του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακά τιμολόγια που εκδόθηκαν από 01.12.2021 έως και 31.06.2022 (296 εκατ.).

• Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης (453 εκατ.).

• Εφαρμογή του μέτρου της προπληρωμένης κάρτας για αγορά καυσίμων κίνησης (fuel pass) για συνολικά 6 μήνες (300 εκατ.).

• Επιδοτήσεις γεωργών και κτηνοτρόφων λόγω του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και ζωοτροφών αντίστοιχα, μείωση του ΦΠΑ στις ζωοτροφές και τα λιπάσματα και επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης στους αγρότες (212 εκατ.).

Επιπλέον 4,3 δισ. ευρώ δόθηκαν πέρυσι για την υγειονομική κρίση.