Στήριξη επενδύσεων για υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας

Η Κομισιόν δημοσίευσε τη δεύτερη δέσμη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του ψηφιακού προγράμματος του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» με προβλεπόμενο προϋπολογισμό ύψους 277 εκατ. ευρώ.

Στήριξη επενδύσεων για υποδομές ψηφιακής συνδεσιμότητας
Pixabay
1'

Στόχος είναι να στηριχθούν έργα για ασφαλή, γρήγορα και υψηλής χωρητικότητας δίκτυα, βασικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένης της κβαντικής επικοινωνίας, της ομοσπονδίας υπολογιστικού νέφους και των υποβρύχιων καλωδίων, να ενισχυθούν τα δίκτυα που συνδέουν αγροτικές, απομακρυσμένες και υπερπόντιες περιοχές, καθώς και να αυξηθεί η ψηφιοποίηση των δικτύων μεταφορών και ενέργειας. Η χρηματοδότηση θα στοχεύει ειδικά σε έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των βασικών υποδομών συνδεσιμότητας εντός της Ευρώπης και με διεθνείς εταίρους, στο πλαίσιο της στρατηγικής Global Gateway.

Η Επιτροπή θα χορηγήσει επίσης κονδύλια σε έργα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση συνδεσιμότητας 5G στους παρόχους βασικών υπηρεσιών σε τοπικές κοινότητες .

Τέλος, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων θα επικεντρωθούν σε έργα που συνδέουν προμηθευτές υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους και κοινότητες κάθετης χρήσης, με σκοπό τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής ομοσπονδίας υπολογιστικού νέφους, υποδομών κβαντικής επικοινωνίας, καθώς και προπαρασκευαστικών δράσεων για τη δημιουργία επιχειρησιακών ψηφιακών πλατφορμών για υποδομές μεταφορών και ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων απευθύνονται σε επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις και οντότητες από κράτη μέλη της ΕΕ, υπερπόντια εδάφη και χώρες που συνδέονται με το πρόγραμμα. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 23 Φεβρουαρίου 2023.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή