ΕΦΚΑ: Ποιοι εντάσσονται στη νέα πάγια ρύθμιση χρεών

Ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες του ΕΦΚΑ, κυρίως για όσους χρωστούν έως και 10.000 ευρώ, εκτιµάται ότι θα δώσει η ρύθµιση των 24 δόσεων για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταµεία. 

ΕΦΚΑ: Ποιοι εντάσσονται στη νέα πάγια ρύθμιση χρεών
INTIME
4'

Πρόκειται κατά κύριο λόγο για νέους µικροοφειλέτες, που δεν εντάχθηκαν στην τελευταία ρύθµιση των 72 δόσεων, είτε γιατί τη συγκεκριµένη συγκυρία αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στις αυξηµένες υποχρεώσεις τους, είτε γιατί ήλπιζαν ότι θα υπάρξει µια νέα, καλύτερη ρύθµιση, αλλά και για οφειλέτες που µπαινοβγαίνουν σε ρυθµίσεις καθώς συνεχώς αυξοµειώνονται οι οικονοµικές αντοχές τους.

Στελέχη του ΕΦΚΑ εκτιµούν πως στη ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν τουλάχιστον 200.000 οφειλέτες, ακόµη και αυτοί που χρωστούν 500 ή 1.000 ευρώ, οι οποίοι άλλωστε αυξήθηκαν σηµαντικά το τελευταίο 6µηνο για το οποίο υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία στο ΚΕΑΟ. Για αυτούς, αλλά και για τους 381.748 οφειλέτες που είχαν, στο τέλος Ιουνίου 2022, ενεργή τη ρύθµιση για συνολικό ποσό που ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ, παύει, υπό όρους, η ποινική δίωξή τους για όσο διάστηµα εξυπηρετείται η ρύθµιση. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επαναλαµβανόµενη προσέλευση του συνεπούς στη ρύθµιση οφειλέτη και των υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ στο δικαστήριο προς επιβεβαίωση ότι η ρύθµιση τηρείται.

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις στον ΕΦΚΑ και στο ΚΕΑΟ, στη νέα πάγια ρύθµιση µπορούν να ενταχθούν εύκολα οι περισσότεροι από τους 340.000 οφειλέτες που εντάχθηκαν στην πάγια των 12 δόσεων και κάποια στιγµή σταµάτησαν να την εξυπηρετούν. Αντίστοιχα, χρήση της νέας ρύθµισης µπορούν να κάνουν και οι περίπου 10.000 κυρίως ελεύθεροι επαγγελµατίες και αυτοαπασχολούµενοι που µπήκαν και στη συνέχεια βγήκαν από τη ρύθµιση των 72 δόσεων για τα κορωνοχρέη. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για όσους βγήκαν από οποιαδήποτε άλλη ενεργή ρύθµιση.

Ελπίδες βέβαια δηµιουργούνται και για τους χιλιάδες µικροοφειλέτες, οι οποίοι µάλιστα φαίνεται πως αυξάνονται το τελευταίο διάστηµα. Σύµφωνα µε το ΚΕΑΟ, και τον πίνακα που παρουσιάζει η «Κ», µέσα σε ένα έτος (Ιούνιος 2021 - Ιούνιος 2022) αυξήθηκε κατά περίπου 70% η κατηγορία οφειλών µεταξύ 50 και 500 ευρώ, ενώ οι µισοί περίπου οφειλέτες χρωστούν ποσά από 500 ευρώ έως 10.000 ευρώ.

Είναι δε χαρακτηριστικό πως όλες οι κατηγορίες οφειλετών κατέγραψαν αύξηση, µε τη δεύτερη µεγαλύτερη να αφορά επιχειρηµατίες που οφείλουν µεταξύ 10.000100.000 ευρώ, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 34%.

Πλέον, στο υπουργείο Εργασίας ο στόχος είναι να ενταχθούν όσο το δυνατό περισσότεροι στη νέα ρύθµιση.

Αναλυτικά, η νέα διάταξη που έχει ενταχθεί στο µίνι ασφαλιστικό νοµοσχέδιο (βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 20 Οκτωβρίου) ορίζει ότι οι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, έπειτα από αίτηση των οφειλετών, µπορούν να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται:

α) Σε 2 έως 24 ισόποσες µηνιαίες δόσεις ή

β) Σε 2 έως 48 ισόποσες µηνιαίες δόσεις, εφόσον πρόκειται για οφειλές που βεβαιώνονται έπειτα από ουσιαστικό έλεγχο.

Το ελάχιστο ποσό µηνιαίας δόσης της ρύθµισης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 50 ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθµιση πρέπει να καταβληθεί η 1η δόση µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιµη ηµέρα κάθε επόµενου µήνα από τον µήνα υπαγωγής στη ρύθµιση.

Με την υπαγωγή στη ρύθµιση, κατά τη διάρκεια αυτής και εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής:

α) Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας κατά τις ισχύουσες διατάξεις. β) Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη. Αυτό ξεκαθαρίζεται άλλωστε και µε το επόµενο άρθρο, στο µίνι ασφαλιστικό, το οποίο ορίζει ότι σε όλες τις περιπτώσεις ρύθµισης οφειλών προς τα ταµεία επέρχονται οι παρακάτω συνέπειες, ως προς την ποινική µεταχείριση του οφειλέτη µε την υπαγωγή στη ρύθµιση και εφόσον τηρούνται οι όροι της:

  1. Παραγράφεται το αξιόποινο, παύει η ποινική δίωξη εις βάρος του οφειλέτη. Η σχετική δικογραφία τίθεται στο αρχείο µε πράξη του αρµόδιου εισαγγελέα Πληµµελειοδικών. Για την τυχόν απώλεια της ρύθµισης, ο φορέας κοινωνικής ασφάλισης υποχρεούται να ενηµερώσει αµελλητί, µε σχετική βεβαίωση του χρόνου απώλειας της ρύθµισης και του υπολειπόµενου οφειλόµενου χρέους, τον αρµόδιο εισαγγελέα Πληµµελειοδικών, ο οποίος µε πράξη του ανασύρει τη δικογραφία από το αρχείο και συνεχίζει την ποινική διαδικασία και
  2. Αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή