ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Aύξηση 49,7% στις ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές

Aύξηση 49,7% στις ακάλυπτες επιταγές και απλήρωτες συναλλαγματικές
INTIME

Στα 72,8 εκατ. ευρώ ανήλθε αθροιστικά η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022, σημειώνοντας αύξηση 49,7% σε σχέση με το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021, όταν και είχαν ανέλθει σε 48,6 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της Τειρεσίας ΑΕ, στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 59,2 εκατ. ευρώ, από 35,6 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 και 84,8 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020.

Συνολικά οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίσθηκαν στο δεκάμηνο 2022 ανήλθαν σε 4.046 τεμάχια, από 2.498 τεμάχια στο δεκάμηνο 2021, από 6.287 τεμάχια στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 και από 6.867 στο δεκάμηνο 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2022 σε 13,6 εκατ. ευρώ. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές είχαν ανέλθει στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2021 σε 12,9 εκατ. ευρώ, από 22,9 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020 και από 29,7 εκατ. ευρώ στο δεκάμηνο 2019.

Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο δεκάμηνο 2022 ανήλθαν σε 7.400, από 8.321 στο δεκάμηνο 2021 και 15.792 τεμάχια της περιόδου Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2020.