ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 7 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2023

Το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 7 δισ. ευρώ από τις αγορές το 2023

Τη στρατηγική έκδοσης χρέους για το 2023 δημοσιοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), με το βασικό σενάριο να προβλέπει πως το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει 7 δισ. ευρώ από τις αγορές το επόμενο έτος.

Ο ΟΔΔΗΧ σκοπεύει να εκδώσει χρέος ύψους 7 δισ. ευρώ το 2023, ενώ προσβλέπει σε έσοδα 4,2 δισ. από διάφορες πηγές (Ταμείο Ανάκαμψης κ.τλ.), 2 δισ. ευρώ από ιδιωτικοποιήσεις και ανάλωση 2,2 δισ. ευρώ από το «μαξιλάρι» ρευστότητας.

Το Δημοσιο θα καταβάλει το 2023 7,2 δισ. ευρώ για χρεολύσια, 4,7 δισ. ευρώ για τόκους, ενώ θα περιορίσει κατά 800 εκατ. ευρώ το στοκ των εντόκων γραμματίων. Οι λοιπές ανάγκες προσδιορίζονται σε 4,5 δισ. ευρώ. Προβλέπει δε πρωτογενές πλεόνασμα 1,7 δισ. ευρώ.

Ο ΟΔΔΗΧ, όπως προαναφέρθηκε σχεδιάζει να μειώσει το στοκ των εντόκων γραμματίων. Σήμερα βρίσκεται στα 11,8 δισ. ευρώ και ο στόχος είναι να μειωθούν κατά 800 εκατ. ευρώ, καθώς θα διανύουμε το 2023.

Τέλος, στα στοιχεία που παρουσιάζει η έκθεση του ΟΔΔΗΧ προκύπτει σημαντική μείωση του μαξιλαριού ρευστότητας τους τελευταίους μήνες. Το «μαξιλάρι» είναι σήμερα 30,6 δισ. ευρώ έναντι 37,8 δισ. ευρώ τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ ήταν 31,6 δισ. τον περασμένο Δεκέμβριο. Το ποσό σήμερα είναι το μικρότερο από τον Μάρτιο του 2021.