ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΔΑΠ: Πλειοδοτικός διαγωνισμός για 59 εστιατόρια και αναψυκτήρια σε αρχαιολογικούς χώρους

Αρχαιολογικός χώρος

Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχων σε 59 αναψυκτήρια και εστιατόρια, σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, δημοσίευσε ο ΟΔΑΠ

Τη διακήρυξη για τη διενέργεια δημόσιου ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχων (μισθωτών) σε 59 αναψυκτήρια και εστιατόρια, σε επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία, δημοσίευσε ο Οργανισμός Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Όπως ενημερώνει ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, με τη θετική έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας, που σε αυτή την έκταση επιχειρείται για πρώτη φορά από συστάσεως του πρώην ΤΑΠ, ο αριθμός των αναψυκτηρίων, ανέρχεται συνολικά σε 75. Παράλληλα, με τον διαγωνισμό προβλέπεται να εγκατασταθούν 38 αυτόματοι πωλητές νερού-αναψυκτικών, στους μεγαλύτερους αρχαιολογικούς χώρους, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών, αλλά και σε κάποιους χώρους, που δεν διαθέτουν αναψυκτήριο.

Σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ, το Β' πρόγραμμα αξιοποίησης αναψυκτηρίων εγκρίθηκε από την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΚΑΣ. Η εκμίσθωση από αναδόχους αποσκοπεί στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των αναψυκτηρίων και εστιατορίων, καθώς και της βέλτιστης εξυπηρέτησης των επισκεπτών των αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της προβολής τους και την αύξηση της επισκεψιμότητάς τους.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των 59 αναψυκτηρίων υποδιαιρείται γεωγραφικά σε τρεις ομάδες. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι έξι έτη, με δυνατότητα παράτασης για χρονικό διάστημα κατά ανώτατο όριο έξι επιπλέον ετών. Ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται αποκλειστικά η τιμή και, συγκεκριμένα, η υψηλότερη ετήσια τιμή του προσφερόμενου μισθώματος συνολικά ανά ομάδα.

Για να δείτε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

  • Πατήστε εδώ για την Ομάδα Α (τμήμα1).
  • Πατήστε εδώ για την Ομάδα Α (τμήμα2).
  • Πατήστε εδώ για την Ομάδα Β.
  • Πατήστε εδώ για την Ομάδα Γ (τμήμα1).
  • Πατήστε εδώ για την Ομάδα Γ (τμήμα2).