ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με εμπόδια προχωρούν κρίσιμα έργα για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος 

Με εμπόδια προχωρούν κρίσιμα έργα για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος 
AP

Με εµπόδια που προκαλούν σοβαρές καθυστερήσεις προχωρούν κρίσιµα έργα για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήµατος και την οµαλή διείσδυση της αυξανόµενης παραγωγής των ΑΠΕ. 

Οι περιπτώσεις του ΚΥΤ Αργυρούπολης, που έχει ολοκληρωθεί από το 2004, αλλά µέχρι σήµερα λόγω αλλεπάλληλων δικαστικών εµπλοκών λειτουργεί µόνο η πλευρά των 150 KV και του ∆υτικού ∆ιαδρόµου που κόλλησε λίγο πριν εγκατασταθούν οι δύο τελευταίοι από τους συνολικά 310 πυλώνες υψηλής τάσης, λόγω προσφυγών πέντε µοναχών, είναι οι χαρακτηριστικότερες αλλά όχι οι µοναδικές στον κατάλογο των έργων που έχει εντάξει ο Α∆ΜΗΕ στο δεκαετές πρόγραµµα ανάπτυξης 2024-2033.

Στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα που έθεσε χθες σε δηµόσια διαβούλευση ο Α∆ΜΗΕ, τέσσερα έργα (συµπεριλαµβανοµένου του ΚΥΤ Αργυρούπολης) είναι σε καθυστέρηση για λόγους, που όπως αναφέρεται «υπεκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του διαχειριστή» (π.χ. δικαστική εµπλοκή, αρχαιολογία κ.λπ.).

Επιπλέον η υλοποίηση 20 έργων επαναπρογραµµατίζεται, εκ των οποίων τα περισσότερα λόγω της επαναξιολόγησης των αναγκών του συστήµατος, αλλά και κάποια λόγω αδυναµίας υλοποίησης του αρχικού σχεδιασµού. Το αδειοδοτικό είναι το κατ’ εξοχήν ζήτηµα που επηρεάζει τα χρονοδιαγράµµατα υλοποίησης των έργων του Α∆ΜΗΕ και έχει επισηµανθεί στις αρµόδιες αρχές από τη διοίκηση του διαχειριστή ως ζήτηµα που χρήζει παρέµβασης.

Σε ό,τι αφορά το ΚΥΤ Αργυρούπολης, µετά την απόρριψη από τους τοπικούς φορείς και της νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την υλοποίηση της πλευράς 400 KV µε νέα τεχνολογία (GIS), ο Α∆ΜΗΕ εξετάζει τη δυνατότητα υπογειοποίησής του και αναµένεται να υποβάλει εκ νέου ΜΠΕ για έγκριση αδειοδότησης λειτουργίας. Το ΚΥΤ Αργυρούπολης σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις ανάγκες ηλεκτροδότησης της Ανατολικής Αττικής και η καθυστέρηση της αναβάθµισής του επιβαρύνει µε δυσανάλογα φορτία τα ΚΥΤ Παλλήνης και Κουµουνδούρου, καθιστώντας συνολικά το σύστηµα ευάλωτο.

Η διασύνδεση της Πελοποννήσου µε την Αττική µε γραµµή υψηλής τάσης 400 KV εντάχθηκε στον σχεδιασµό του Α∆ΜΗΕ από το 2006, αλλά λόγω αντιδράσεων άρχισε να κατασκευάζεται από το 2018 και λίγο πριν την ολοκλήρωσή της βρέθηκε υπό δικαστική οµηρία λόγω προσφυγών πέντε µοναχών. Ο Α∆ΜΗΕ αναζήτησε εναλλακτική όδευση που να µην προκαλεί όχληση στη Μονή Αγ. Θεοδώρων Καλαβρύτων και το έργο προχωράει. Η ολοκλήρωσή του, σύµφωνα µε τον Α∆ΜΗΕ, εκτιµάται µέσα στο β΄ εξάµηνο του 2023.

Στα υπό καθυστέρηση έργα είναι ακόµη αυτό της αναδιάταξης Γραµµών Μεταφοράς λόγω επέκτασης των ορυχείων Πτολεµαΐδας, που έχει ζητηθεί από τη ∆ΕΗ και ο λόγος είναι η καθυστέρηση του αιτήµατος κήρυξης απαλλοτρίωσης εξαιτίας έντονων κτηµατολογικών αποκλίσεων. Λόγω εµπλοκής µε τον αυτοκινητόδροµο Ε65 καθυστερεί το έργο Παραλλαγές Γραµµών Μεταφοράς 400 και 150 KV, ενώ η καθυστέρηση στην αναβάθµιση κυκλωµάτων 150 KV στο Ακτιο οφείλεται, σύµφωνα µε τον Α∆ΜΗΕ, «στην αδυναµία προσαρµογής του αναδόχου στα νέα δεδοµένα».

Η ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων παραµένει κορυφαία στρατηγική προτεραιότητα στο επικαιροποιηµένο πρόγραµµα ανάπτυξης του Α∆ΜΗΕ, το οποίο ενσωµατώνει για πρώτη φορά συγκεκριµένες τεχνικές παραµέτρους των νέων διασυνοριακών διασυνδέσεων µε την Ιταλία και την Αλβανία. Προβλέπει επίσης νέα έργα ύψους 147 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του συστήµατος µεταφοράς στη ∆υτική και Βόρεια Ελλάδα, περιοχές όπου συνολικά ο Α∆ΜΗΕ υλοποιεί έργα προϋπολογισµού 550 εκατ. ευρώ.

Εντός χρονοδιαγράµµατος προχωρούν οι διασυνδέσεις των νησιών. Ο Α∆ΜΗΕ ωστόσο εκτιµά ότι είναι αναγκαία η διατήρηση κάποιων πετρελαϊκών µονάδων της ∆ΕΗ σε εφεδρεία για λόγους έκτακτης ανάγκης, ακόµη και µετά την ολοκλήρωση των διασυνδέσεων. Συγκεκριµένα για τις Κυκλάδες εκτιµά ότι θα πρέπει να παραµείνουν σε εφεδρεία δύο µονάδες ισχύος 50 µεγαβάτ εκάστη, προτείνοντας ως καταλληλότερα για την εξυπηρέτηση και των άλλων νησιών τη Θήρα και την Πάρο. Στο σύστηµα της Κρήτης µετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης µε την Αττική προτείνεται να παραµείνουν σε εφεδρεία 200 έως και 400 µεγαβάτ συµβατικών µονάδων για την κάλυψη της ζήτησης σε περίπτωση πλήρους απώλειας της ηλεκτρικής ενέργειας µέσω των καλωδίων.