ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταία ημέρα για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να βγουν στη σύνταξη το 2023

Τελευταία ημέρα για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να βγουν στη σύνταξη το 2023
INTIME

Σήμερα, Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, είναι η τελευταία ημέρα για τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να φύγουν το 2023 στη σύνταξη να υποβάλουν την παραίτησή τους. 

Όσες παραιτήσεις υποβληθούν θα θεωρηθούν ότι γίνονται αποδεκτές και θα οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης την 31η Αυγούστου 2023. Οι παραιτήσεις που θα υποβληθούν μετά τη 13η Φεβρουαρίου για να οδηγήσουν σε λύση της υπαλληλικής σχέσης θα πρέπει να περάσουν από κρίση και έγκριση ΚΥΣΔΕ.

Δυνατότητα για συνταξιοδότηση έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν θεμελιωμένα δικαιώματα έως τις 31/8/2023 και επιθυμούν να αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία. Κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης, να πληρούνται οι συνδυαστικές προϋποθέσεις – χρόνος ασφάλισης και όριο ηλικίας – για να μην απορριφθεί η αίτηση.

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι μέχρι τις 18/8/2015 είχαν θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή είχαν συμπληρώσει τόσο τις χρονικές όσο και τις ηλικιακές προϋποθέσεις που κατά περίπτωση απαιτούνται, δεν συνταξιοδοτούνται με τα νέα αυξημένα όρια ηλικίας, αλλά με τα παλαιά, δηλαδή αυτά που ίσχυαν πριν από τις 18/8/2015. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί, στην περίπτωση αυτή, εξαιρούνται ως προς τις μεταβολές των ορίων ηλικίας και μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να υποβάλουν αίτηση για σύνταξη, αποφεύγοντας μάλιστα τα 62 και τα 67.

Όσοι αποχωρήσουν θα μπορούν να λαμβάνουν μετά την 1/9/2023 την προσωρινή σύνταξη που θα ανέρχεται στο 50% των συντάξιμων αποδοχών του 2011, ενώ θα περιμένουν 4-12 μήνες για την έκδοση οριστικής απόφασης με το μοντέλο της ψηφιακής σύνταξης. Οσοι υποβάλουν τη σχετική αίτηση παραίτησης μπορούν, αν αλλάξουν γνώμη, να προβούν σε ανάκληση αυτής εντός ενός μήνα.

Οι εκπαιδευτικοί, προτού αποφασίσουν την υποβολή συνταξιοδοτικού αιτήματος, θα πρέπει να ελέγξουν εάν ανήκουν στις κατηγορίες των ασφαλισμένων που δεν θίγονται από τις νέες ηλικιακές αυξήσεις που επέφερε ο Ν. 4336/2015, δηλαδή να ανήκουν στην κατηγορία των ασφαλισμένων που συνταξιοδοτούνται με τα παλαιά όρια ηλικίας. Εάν πάλι ανήκουν στις κατηγορίες που υπόκεινται σε αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, πρέπει να βεβαιωθούν για την ορθότητα του νέου ορίου ηλικίας.