ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των έως 300 ευρώ τον Μάρτιο

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα των έως 300 ευρώ τον Μάρτιο
INTIME

Εως τις 31 Μαρτίου θα καταβληθεί η έκτακτη οικονοµική ενίσχυση από 200 έως 300 ευρώ σε 1.112.000 συνταξιούχους, οι οποίοι χωρίζονται σε επτά κατηγορίες. Η συνολική δαπάνη εκτιµάται στα 280 εκατ. ευρώ, ενώ η ενίσχυση θα καταβληθεί αυτόµατα, χωρίς αίτηση από τον συνταξιούχο, µε το ποσό να είναι εφάπαξ, αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Εξειδικεύοντας την έκτακτη οικονοµική ενίσχυση στους συνταξιούχους, ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε πως πρόκειται για µια έκτακτη οικονοµική ενίσχυση για τους συνταξιούχους που έχουν προσωπική διαφορά και δεν ωφελήθηκαν καθόλου ή ωφελήθηκαν µερικώς από τις αυξήσεις που δόθηκαν πρόσφατα. Ο υπουργός Εργασίας δήλωσε πως, µε εξαίρεση την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα, οι τρεις άλλες αυξήσεις είναι µόνιµου χαρακτήρα, απαντώντας µε αυτόν τον τρόπο στην κριτική της αντιπολίτευσης πως η κυβέρνηση λειτουργεί ευκαιριακά µέσω διανοµής επιδοµάτων.

Αναλυτικά, δικαιούχοι της έκτακτης παροχής είναι περίπου 1.112.000 συνταξιούχοι. Το ποσό είναι κλιµακούµενο και κυµαίνεται από 200 έως 300 ευρώ. Το ύψος της ενίσχυσης εξαρτάται από τρία κριτήρια: τη µερική ή και καθόλου αύξηση λόγω της προσωπικής διαφοράς, το ύψος της σύνταξης που λαµβάνουν, καθώς και άλλες τυχόν ενισχύσεις που έλαβαν το προηγούµενο διάστηµα.

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, οι συνταξιούχοι αυτοί επιµερίζονται σε 7 κατηγορίες. Στις 4 πρώτες κατηγορίες εντάσσονται συνταξιούχοι που δεν έλαβαν καθόλου την αύξηση του 7,75% και στην πέµπτη κατηγορία είναι όσοι είδαν αυξήσεις χαµηλότερες του 7,75%.

Στην πρώτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι δεν είδαν καµία από τις αυξήσεις που προαναφέραµε. Πρόκειται για περίπου 120.000 συνταξιούχους (περίπου το 5% του συνόλου) µε προσωπική διαφορά και µε άθροισµα κύριων συντάξεων που κυµαίνονται µεταξύ 800-1.000 ευρώ τον µήνα. Αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά και η µόνη ενίσχυση που έλαβαν το προηγούµενο διάστηµα ήταν η έκτακτη καταβολή των 250 ευρώ τα Χριστούγεννα. Πρόκειται για 370.000 χαµηλοσυνταξιούχους µε συντάξεις έως 800 ευρώ τον µήνα. Και αυτοί οι συνταξιούχοι θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 300 ευρώ.

Στην τρίτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισµα κύριων συντάξεων µεταξύ 1.000-1.100 ευρώ τον µήνα, έχουν προφανώς προσωπική διαφορά και είδαν µόνο µια µικρή ενίσχυση από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά µέσον όρο 36 ευρώ τον χρόνο. Πρόκειται για 70.000 συνταξιούχους που θα λάβουν και αυτοί την έκτακτη ενίσχυση των 300 ευρώ.

Αν προσθέσουµε τα πλήθη των παραπάνω κατηγοριών, προκύπτει ότι 560.000 συνταξιούχοι µε άθροισµα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ θα λάβουν το ανώτατο ποσό των 300 ευρώ.

Στην τέταρτη κατηγορία είναι όσοι συνταξιούχοι έχουν άθροισµα κύριων συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ τον µήνα, έχουν προσωπική διαφορά και ωφελήθηκαν µόνο από την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά µέσον όρο µε 111 ευρώ ετησίως. Οι συνταξιούχοι αυτοί είναι 300.000 και θα λάβουν 250 ευρώ.

Η πέµπτη κατηγορία αφορά περίπου 94.000 συνταξιούχους µε άθροισµα κύριων συντάξεων έως 1.100 ευρώ τον µήνα που είδαν αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%. Θα λάβουν ως έκτακτη παροχή 250 ευρώ.

Εποµένως, το ποσό των 250 ευρώ θα λάβουν συνολικά 394.000 συνταξιούχοι.

Στην έκτη κατηγορία βρίσκονται 33.000 συνταξιούχοι µε άθροισµα κύριων συντάξεων από 1.101 έως και 1.600 ευρώ που έχουν λάβει αύξηση στη σύνταξή τους έως 3,49%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.

Τέλος, στην έβδοµη κατηγορία βρίσκονται επιπλέον 125.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι έχουν άθροισµα συντάξεων έως 1.100 ευρώ και είδαν αύξηση στις συντάξεις τους από 3,5% έως 6,99%. Αυτοί θα λάβουν ενίσχυση 200 ευρώ.