ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αλλαγές για την ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης

Οι αλλαγές για την ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης
Pixabay

Μεθαύριο Ελληνική Ενωση Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) πραγματοποιεί το ετήσιο συνέδριό της, με κεντρικό θέμα «Σε σταυροδρόμι το μέλλον της επαγγελματικής ασφάλισης: αναγκαιότητα άμεσων μεταρρυθμίσεων για αναπτυξιακή ώθηση» που αποσκοπεί στην καταγραφή των εξελίξεων σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο όσον αφορά τον θεσμό της επαγγελματικής ασφάλισης αλλά και του συνταξιοδοτικού - ασφαλιστικού συστήματος γενικότερα.

Για την ενίσχυση του θεσμού της επαγγελματικής ασφάλισης απαιτούνται συγκεκριμένες νομοθετικές κινήσεις από πλευράς πολιτείας, που θα δώσουν ουσιαστική ώθηση στον κλάδο:

1. Ενοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης και εποπτείας των ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης(ΤΕΑ), με τη θεσμοθέτηση μιας νέας ανεξάρτητης Αρχής των επαγγελματικών ταμείων.

2. Θεσμοθέτηση νομοθετικά κατοχυρωμένων κανόνων αναφορικά με τους προβλεπόμενους χρόνους για την έγκριση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων καταστατικών, αλλά και για τις εν γένει ελεγκτικές και εγκριτικές διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την αδειοδότηση και την εύρυθμη λειτουργία των ΤΕΑ.

3. Θεσμοθέτηση πολυεργοδοτικών ΤΕΑ, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι ανεξαρτήτως επαγγελματικού δεσμού.

4. Ενίσχυση φορολογικών κινήτρων για τις συνταξιοδοτικές παροχές και παράλληλη θέσπιση καθολικών, νομικά κατοχυρωμένων ορίων στην εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων για τις εφάπαξ παροχές.

5. Αύξηση βαθμών ελευθερίας στην επενδυτική διαχείριση (πρόσβαση σε προϊόντα κύκλου ζωής).

Όπως άλλωστε αναφέρει μελέτη του ΙΟΒΕ με τίτλο «Επαγγελματική ασφάλιση στην Ελλάδα:προκλήσεις και προοπτικές», η επαγγελματική ασφάλιση μπορεί να διαδραματίσει ρόλο αναπτυξιακού μοχλού στην ελληνική οικονομία, με πρωτογενή και δευτερογενή μακροοικονομικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα να ενισχύσει την αποταμιευτική συνείδηση των νοικοκυριών, τα κίνητρα για εργασία και να συμβάλει στην καλύτερη διασπορά του συνολικού ασφαλιστικού κινδύνου.

Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι με την ουσιαστική ανάπτυξη της επαγγελματικής ασφάλισης και την ένταξη σε αυτήν των εργαζομένων σε ευρεία κλίμακα, θα προκύψουν νέα κεφαλαιακά αποθέματα στον 2ο πυλώνα που μπορεί να ξεπεράσουν τις 10 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ μακροχρόνια. Αντίστοιχα, εκτιμάται ότι το ΑΕΠ μπορεί να είναι υψηλότερο κατά έως και 2,7 δισ. ευρώ ετησίως, σε πραγματικούς όρους (τιμές 2019).