ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλοι οι όροι για «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

Όλοι οι όροι για «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»
INTIME

Επειτα από µια µακρά διαδικασία ράβε - ξήλωνε και µε στόχο να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρµα για την υποβολή των αιτήσεων µέσα στον Απρίλιο, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οριστικοποίησε και προδηµοσίευσε χθες τον οδηγό του προγράµµατος «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», που ανακοίνωσε για πρώτη φορά στη ∆ΕΘ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Από τα συνολικά 700 εκατ. ευρώ που είχαν ανακοινώσει οι συναρµόδιοι υπουργοί τον Οκτώβριο σε συνέχεια της πρωθυπουργικής εξαγγελίας, τα διαθέσιµα κονδύλια περιορίζονται στα 200 εκατ., µε δικαιούχους νοικοκυριά και αγρότες. Στον συνολικό προϋπολογισµό ενσωµατώνεται ένα αυτόνοµο κονδύλι της τάξης των 35 εκατ. ευρώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ προβλέπεται ειδικό bonus 10% για άτοµα µε αναπηρία (ΑµεΑ), µονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες.

Στα 50 εκατ. ευρώ ανέρχεται το κονδύλι για τους αγρότες, ενώ για τα οικιακά νοικοκυριά επιµερίζεται στα 85 εκατ. ευρώ για ατοµικό εισόδηµα έως 20.000 χιλιάδες ευρώ και οικογενειακό έως 40.000 ευρώ, και στα 50 εκατ. ευρώ για ατοµικό εισόδηµα άνω των 20.000 ευρώ και οικογενειακό άνω των 40.000 ευρώ. Η επιδότηση για νοικοκυριά αφορά υποχρεωτικά σύστηµα φωτοβολταϊκού µε µπαταρία, ενώ για τους αγρότες µπορεί να επιδοτηθεί και φωτοβολταϊκό χωρίς µπαταρία. Η επιδότηση φθάνει έως και 75% για τα νοικοκυριά και 60% για τους αγρότες.

Στην περίπτωση της µπαταρίας, η επιδότηση ξεκινάει από 90% και φθάνει στο 100%. Για τα ευάλωτα νοικοκυριά και την πρώτη εισοδηµατική κατηγορία η επιδότηση της µπαταρίας είναι 100%, ενώ για την τρίτη εισοδηµατική κατηγορία και τους αγρότες είναι 90%. Η συνολική επιδότηση του συστήµατος φωτοβολταϊκού µε µπαταρία µπορεί να φθάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.

Η µέγιστη εγκατεστηµένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθµού προς επιδότηση ορίζεται στα 10,8 kW. Αντίστοιχα, ως προς την µπαταρία η µέγιστη επιδότηση ορίζεται στα 10,8 kWh. Η µπαταρία θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποδώσει για τουλάχιστον µία ώρα την ισχύ του σταθµού ΑΠΕ.

Στην πράξη αυτό σηµαίνει πως αν κανείς επιλέξει σταθµό 10,8 kW, τότε αναγκαστικά η µπαταρία θα πρέπει να έχει χωρητικότητα 10,8 κιλοβατώρες. Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση ενός µικρότερου οικιακού φωτοβολταϊκού, για παράδειγµα ισχύος παραγωγής 3 kW, ένα νοικοκυριό θα πρέπει να επιλέξει υποχρεωτικά µπαταρία χωρητικότητας 3 κιλοβατωρών, χωρίς όµως να ξεπερνάει τις 10,8 κιλοβατώρες.

Στην περίπτωση των αγροτών επιδοτείται κατά 90% η µπαταρία (ανεξαρτήτως χωρητικότητας) και κατά 40% το φωτοβολταϊκό (ανεξαρτήτως ισχύος). Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται γρήγορα, χωρίς ταλαιπωρία και περίπλοκη γραφειοκρατία, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ∆Ε∆∆ΗΕ και της χρήσης των κωδικών Taxisnet.

Βασική προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι ο αιτών να έχει συνάψει ήδη σύµβαση σύνδεσης µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ, αλλά να µην έχει συνδεθεί ο φωτοβολταϊκός σταθµός. Κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί να υποβάλει µόνο µία αίτηση, για µία και µόνο κατοικία –κύρια ή δευτερεύουσα– η οποία διαθέτει ενεργή οικιακή παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος. Οι αγρότες µπορούν να υποβάλουν µία αίτηση για την κατοικία τους και µόνο µία αίτηση που αφορά την παροχή ρεύµατος αγροτικής χρήσης.

Ο φωτοβολταϊκός σταθµός µπορεί να τοποθετηθεί στη στέγη ή στο δώµα κτιρίου (στα οποία συµπεριλαµβάνονται και στέγαστρα, βεράντες, προσόψεις, σκίαστρα και πέργκολες), σε βοηθητικούς χώρους του κτιρίου ή της αγροτικής έκτασης (π.χ. αποθήκες και χώροι στάθµευσης) ή στο έδαφος.

Μοναδικό κριτήριο υπαγωγής αποτελεί η χρονική προτεραιότητα, µέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιµου ποσού για τη χρηµατοδότηση των επιδοτήσεων. Οι δικαιούχοι του προγράµµατος, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ΥΠΕΝ, θα µπορέσουν να δουν εξοικονόµηση στους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος που αγγίζει τις 3.000 ευρώ ετησίως. Η προδηµοσίευση θα παραµείνει αναρτηµένη έως και την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023.

«Με το νέο πρόγραµµα “Φωτοβολταϊκά στη Στέγη” χιλιάδες νοικοκυριά και αγρότες θα µπορούν να γίνουν ενεργειακά αυτόνοµοι, παράγοντας και αποθηκεύοντας τη δική τους πράσινη ενέργεια. Με αυτόν τον τρόπο θα µειώσουν τους λογαριασµούς ρεύµατος και θα περιορίσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου», δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας. Ειδικά για τους αγρότες ο υπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση στηρίζει στην πράξη την ελληνική περιφέρεια, την ανταγωνιστικότητα του πρωτογενούς τοµέα, ώστε οι αγρότες µας να παραµείνουν στις καλλιέργειες και στα χωράφια τους, µε όρους ανάπτυξης.