ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα: Ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα-Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση

Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα: Ανοικτή για όλα τα ΑΦΜ η πλατφόρμα-Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση

Σε λειτουργία η πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω θερμοσίφωνα»

Μέσω του νέου προγράμματος, τα ωφελούμενα νοικοκυριά, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν επιδότηση για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων με νέους, σύγχρονης τεχνολογίας, ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν αίτηση όχι μόνο για πρώτη κατοικία, αλλά και για εξοχικό ή δεύτερη κατοικία, ενώ μπορούν και οι ενοικιαστές να διεκδικήσουν το εκπτωτικό voucher. Η δαπάνη δεν επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, αλλά τον ενοικιαστή.

Η αντίστροφη μέτρηση για την επιδότηση ηλιακού θερμοσίφωνα έχει ξεκινήσει, καθώς ξεπεράστηκε και η τελευταία εκκρεμότητα με την ΚΥΑ που όρισε τον φορέα πιστοποίησης της αντικατάστασης και απόσυρσης ζεστού νερού χρήσης και καταβολής της χρηματοδότησης για την υλοποίηση δράσεων αντικατάστασης οικιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης με ηλιοθερμικά συστήματα.

Σε πρώτη φάση,θα ωφεληθούν μόλις 120.000 νοικοκυριά. Το voucher θα είναι ύψους από 510 έως 970 ευρώ. Θα εξαιρεθούν από την επιδότηση όσοι έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του «Εξοικονομώ». Επίσης, δεν μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι έχουν μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας άνω των 30.000 ευρώ.

Ποιοι δεν μπορούν να κάνουν αίτηση

Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021». Για να ενταχθούν οι ωφελούμενοι στο πρόγραμμα θα πρέπει: Να είναι οικιακοί καταναλωτές που θα έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.

Οι αιτήσεις να υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Να υποβάλλεται μία μόνο αίτηση από κάθε φυσικό πρόσωπο. Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας των επιλέξιμων ωφελούμενων να μην υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι να μην έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Διαβάστε επίσης:

Φορολογικές διαφορές: Γιατί δικαιώνονται πολλοί στα διοικητικά δικαστήρια

Στεγαστικά δάνεια 1,1 δισ. ευρώ σε 14.000 δανειολήπτες

Συντάξεις Ιουνίου 2023: Οι ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία