ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές στο τετράμηνο 2023

Μειώθηκαν οι ακάλυπτες επιταγές στο τετράμηνο 2023
INTIME

Μείωση 32% κατέγραψε σε ετήσια βάση η αθροιστική αξία των ακάλυπτων επιταγών και των απλήρωτων συναλλαγματικών στο τέλος Απριλίου 2023, ανερχόμενη σε 25,2 εκατ. ευρώ, από 37,2 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2022 και 12,6 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας» στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα 20,3 εκατ., ευρώ, από 31,6 εκατ. ευρώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 8,4 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021.

Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 σε 1.354 τεμάχια, από 1.906 τεμάχια στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, 752 τεμάχια στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 και 2.607 τεμάχια στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2023 στα 4,9 εκατ. ευρώ, από 5,6 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2022, από 4,2 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Απριλίου 2021 και 10,1 εκατ. ευρώ στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2020. Συνολικά οι απλήρωτες συναλλαγματικές που σφραγίσθηκαν στο τετράμηνο ανήλθαν σε 2.442 τεμάχια.