ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ονομαστικές οι συναλλαγές για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ

Ονομαστικές οι συναλλαγές για τη χρήση των κρυπτονομισμάτων στην ΕΕ
AP

Στην έγκριση των επικαιροποιημένων κανόνων που αφορούν τη διαφάνεια στη χρήση των κρυπτονομισμάτων προχώρησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του στόχου να καταστεί πιο δύσκολη η χρήση τους για εγκληματικούς σκοπούς, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. 

Σύμφωνα με αυτή η έγκριση αφορά κανόνες σχετικά με τις πληροφορίες που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, επεκτείνοντας το πεδίο εφαρμογής των κανόνων στις μεταφορές κρυπτοστοιχείων. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η χρηματοοικονομική διαφάνεια όσον αφορά τις ανταλλαγές κρυπτοστοιχείων και παρέχεται στην ΕΕ ένα σταθερό πλαίσιο που συμμορφώνεται με τα πλέον απαιτητικά διεθνή πρότυπα για τις εν λόγω ανταλλαγές, διασφαλίζοντας ότι τα κρυπτοστοιχεία δεν χρησιμοποιούνται για εγκληματικούς σκοπούς.

«Η σημερινή απόφαση φέρνει κακές ειδήσεις σε όσους κάνουν κατάχρηση κρυπτοστοιχείων για τις παράνομες δραστηριότητές τους, για να παρακάμψουν τις κυρώσεις της ΕΕ ή να χρηματοδοτήσουν την τρομοκρατία και τον πόλεμο. Αυτό δεν θα είναι πλέον εφικτό στην Ευρώπη χωρίς να αποκαλύπτονται — αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, οι πάροχοι υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων υποχρεούνται να συλλέγουν και να καθιστούν προσβάσιμες ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τον αποστολέα και τον δικαιούχο των μεταφορών κρυπτοστοιχείων που διαχειρίζονται, ανεξάρτητα από την ποσότητα των κρυπτοστοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της συναλλαγής. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα των μεταφορών κρυπτοστοιχείων, ώστε να είναι πιο εύκολο να εντοπίζονται και να αποκλείονται πιθανές ύποπτες συναλλαγές.

Ο κανονισμός αποτελεί μέρος δέσμης νομοθετικών προτάσεων με στόχο την ενίσχυση των κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧ/ΧΤ), η οποία παρουσιάστηκε από την Επιτροπή στις 20 Ιουλίου 2021. Η δέσμη περιλαμβάνει επίσης πρόταση για τη δημιουργία νέας αρχής της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Το Συμβούλιο καθόρισε τη θέση του σχετικά με την πρόταση για τη μεταφορά χρηματικών ποσών την 1η Δεκεμβρίου 2021. Οι τριμερείς διαπραγματεύσεις άρχισαν στις 28 Απριλίου 2022 και ολοκληρώθηκαν με προσωρινή συμφωνία στις 29 Ιουνίου. Η σημερινή τυπική έκδοση είναι το τελευταίο στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας.