ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι αμυντικές δαπάνες της ΕΕ στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Οι αμυντικές δαπάνες της ΕΕ στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
AP

Υλικά προσαρμοζόμενης παραλλαγής, αλεξίσφαιρα γιλέκα και συστήματα λέιζερ: αυτά ήταν ορισμένα από τα έργα που χρηματοδότησε η ΕΕ χρησιμοποιώντας, για πρώτη φορά στην ιστορία της, τον κοινό προϋπολογισμό της για τη στήριξη της έρευνας και της ανάπτυξης στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Οι ελεγκτές και οι ελέγκτριές του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίουδιαπίστωσαν ότι οι προσδοκίες εκπληρώθηκαν εν μέρει μόνο.

Ενώ, ιστορικά, οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στον τομέα της άμυνας γίνονταν σε διακυβερνητικό επίπεδο, τώρα πλέον αποκτούν περισσότερο υπερεθνικό χαρακτήρα. Μια σημαντική επιδίωξη του πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Προπαρασκευαστική ενέργεια για την έρευνα στον τομέα της άμυνας», με προϋπολογισμό 90 εκατ. ευρώ, (PADR) ήταν η προετοιμασία της ΕΕ για τη ριζική αύξηση των αμυντικών δαπανών και η προλείανση του εδάφους για το, ύψους 8 δισ. ευρώ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF).

Το ελεγκτικό κλιμάκιο διαπίστωσε ότι η ΕΕ εξακολουθεί να μην διαθέτει μακροπρόθεσμη στρατηγική για τις αμυντικές δαπάνες. Επιδίωξη της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να είναι η εντατικότερη αξιοποίηση της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του EDF στον αμυντικό τομέα της ΕΕ και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης στον τομέα αυτό. Ως το πρόγραμμα που προηγήθηκε του EDF, η PADR έχει να επιδείξει μέχρι στιγμής πενιχρές επιδόσεις, ενώ δεν προβλέπεται περαιτέρω αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων.

Τώρα, οι ελεγκτές και οι ελέγκτριες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους στις δαπάνες της ΕΕ για τη στρατιωτική κινητικότητα. Ειδικότερα, πρόκειται να εξετάσουν αν η πορεία εφαρμογής του σχετικού σχεδίου δράσης της ΕΕ, ως προαπαιτούμενου της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, βρίσκεται σε καλό δρόμο ως προς τη διευκόλυνση των γρήγορων και απρόσκοπτων στρατιωτικών μετακινήσεων εντός και εκτός Ένωσης.