ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεγάλη αύξηση του επιδόματος μητρότητας για 5.000 αυτοαπασχολούμενες

Μεγάλη αύξηση του επιδόματος μητρότητας για 5.000 αυτοαπασχολούμενες
Pixabay

Σημαντική αύξηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας για πάνω από 5.000 ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες θα προβλέπει το οικονομικό πακέτο που θα φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση τις επόμενες εβδομάδες.

Σήμερα οι αυτοαπασχολούμενες γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και οι αγρότισσες λαμβάνουν μηνιαίο επίδομα μητρότητας ύψους 150 ευρώ για διάστημα 4 μηνών, όταν οι μισθωτές του ιδιωτικού τομέα λαμβάνουν το επίδομα για 9 μήνες σε ύψος δε που ισούται με τον κατώτατο μισθό.

Η εν λόγω παροχή δεν χορηγείται στις μητέρες ελεύθερους επαγγελματίες (εμπόρους, επιτηδευματίες, επιστήμονες κ.α.) και αγρότισσες, παρά το αποθεματικό προστασίας από τη ανεργία (εισφορά 10 ευρώ κάθε μήνα από όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες) που έχει συγκεντρωθεί και μένει αδιάθετο στην ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

Η κυβέρνηση πρόκειται να διορθώσει αυτή την αδικία. Και με το πολυνομοσχέδιο που θα καταθέσει στη Βουλή θα εξισώσει τις μη μισθωτές μητέρες με τις μισθωτές. Έτσι, περίπου 5.000 ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες θα λαμβάνουν τα 780 ευρώ του κατώτατου μισθού μηνιαίως και για 9 μήνες. Το συνολικό δημοσιονομικό κόστος έχει υπολογισθεί στα 40 εκατ. ευρώ ετησίως.

Υπενθυμίζεται πως σήμερα οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες δικαιούνται επίδομα, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων. Το ίδιο επίδομα μπορεί να χορηγείται και στις κυοφόρους αυτοαπασχολούμενες γυναίκες, τις τεκμαιρόμενες αυτοαπασχολούμενες μητέρες και στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως δύο ετών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χορήγηση του επιδόματος αυτού είναι η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας κατά την ημερομηνία του τοκετού, καθώς και να μην δικαιούται η αιτούσα επίδομα μητρότητας από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό.

Εν κατακλείδι, στην περίπτωση όπου η ασφαλισμένη πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις δηλαδή διαθέτει ταμειακή ενημερότητα και ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθένειας δικαιούται την καταβολή του επιδόματος μητρότητας ανεξάρτητα από το αν είχε διακόψει την άσκηση του επαγγέλματός της πριν από την ημερομηνία του τοκετού.