ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα προχωρήσει η παράλληλη μείωση των τεκμηρίων και της φοροδιαφυγής

Πώς θα προχωρήσει η παράλληλη μείωση των τεκμηρίων και της φοροδιαφυγής

Η µείωση των τεκµηρίων και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος, που θα αρχίσουν να εφαρµόζονται από το 2025, θα ψηφιστούν το φθινόπωρο µε τα µέτρα που συνδέονται µε την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

Τα τεκμήρια διαβίωσης για τις κατοικίες, τα Ι.Χ. αυτοκίνητα, τις πισίνες, τα σκάφη αναψυχής και τα αεροσκάφη των φορολογουμένων θα μειωθούν μεσοσταθμικά κατά 30% από την 1η-1-2025, δηλαδή για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 όταν αυτά θα φορολογηθούν το 2026. Το έτος αυτό, οι φορολογούμενοι με πολύ χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι συνήθως δεν καταφέρνουν να καλύπτουν τα υψηλά τεκμαρτά ποσά φορολογητέου εισοδήματος που τους προσδιορίζουν τα τεκμήρια της εφορίας, κυρίως για τη χρήση κατοικιών και αυτοκινήτων, θα δουν σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

Εκτιμάται ότι η μείωση των φόρων λόγω της μείωσης των τεκμηρίων μπορεί να φθάσει σε πολύ μεγάλα ποσοστά και για αυτό θα πρέπει να συνοδευθεί με μέτρα πάταξης της φοροδιαφυγής.

Το βασικό σχέδιο για τα µέτρα καταπολέµησης της φοροδιαφυγής αφορά στην επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και ελέγχων. Στόχος είναι να εφαρµοστεί η καθυστερηµένη διασύνδεση των POS µε τις ταµειακές µηχανές και την ΑΑ∆Ε, να επεκταθεί η υποχρεωτική έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων και προς τις επιχειρήσεις, να εισαχθούν τα ηλεκτρονικά δελτία αποστολής και να γίνονται αυτόµατοι στοχευµένοι ψηφιακοί έλεγχοι, βάσει των στοιχείων της εφαρµογής myData.

Παράλληλα, στελέχη του υπουργείου Οικονοµικών σηµειώνουν ότι έφθασε η ώρα για το επόµενο βήµα που προβλέπει την υποχρεωτική χρήση των POS σε όλες τις επαγγελµατικές οµάδες. Επί της ουσίας, τα POS επεκτείνονται στο σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας, κάτι που θα γίνει ενδεχοµένως µέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, θα ληφθούν µέτρα ώστε συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες να βάλουν σε λειτουργία τα POS που διαθέτουν. Σήµερα, υπάρχουν επαγγέλµατα που αποφεύγουν τη χρήση των καρτών όπως οι παιδικοί σταθµοί, τα ταξί, τα µεσιτικά γραφεία, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι κ.λπ..

Ηδη το οικονοµικό επιτελείο έχει πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε φορείς της αγοράς, προκειµένου να εφαρµοσθεί γρήγορα η ηλεκτρονική τιµολόγηση, µε τις επιχειρήσεις να κερδίζουν µέσω αυτής ταχύτερες επιστροφές φόρων, παραγραφή φορολογικών υποθέσεων στα τρία χρόνια και υπεραποσβέσεις για τεχνολογικό εξοπλισµό.

Τέλος, θα υποχρεωθούν να διαβιβάζουν στοιχεία στην ΑΑ∆Ε και οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωµών που βρίσκονται εκτός Ελλάδας, ενώ πλέον η πληρωµή προνοιακών επιδοµάτων θα γίνεται µέσω χρεωστικών καρτών.