ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Xωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής η δήλωση περιουσίας στο κτηματολόγιο

Xωρίς πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής η δήλωση περιουσίας στο κτηματολόγιο
INTIME

Παράταση για τρίτη φορά έλαβε η επιβολή προστίµου για όσους καθυστερούν να δηλώσουν τις περιουσίες τους στο κτηµατολόγιο. Παράλληλα, αφαιρέθηκε η δυνατότητα απόσπασης, µετάταξης ή µετακίνησης προσωπικού από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο έως το τέλος του 2025, προκειµένου ο οργανισµός να σταµατήσει τις «διαρροές» προς άλλους φορείς του ∆ηµοσίου.

Οι σχετικές ρυθµίσεις συµπεριελήφθησαν σε σχέδιο νόµου του υπουργείου Υγείας, το οποίο ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή. Η πρώτη παρατείνει έως τις 31 ∆εκεµβρίου του 2023 την έκδοση µιας κοινής υπουργικής απόφασης για τον τρόπο υπολογισµού του προστίµου για όσους δεν έχουν υποβάλει δήλωση εµπρόθεσµα στο κτηµατολόγιο.

Τα πρόστιµα είχε προβλεφθεί ότι θα είναι από 300 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα µε την αξία του δικαιώµατος που δηλώνεται. «Η προτεινόµενη διάταξη επιδιώκει να απαλλάξει τους πολίτες από την οικονοµική επιβάρυνση του προστίµου της µη εµπρόθεσµης δήλωσης των ακινήτων τους κατά τη διαδικασία κτηµατογράφησης για πέντε επιπλέον µήνες, ώστε να µπορέσουν έως το τέλος του έτους να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της ρύθµισης.

Παράλληλα, µε δεύτερη ρύθµιση στην ίδια τροπολογία απαγορεύεται έως το τέλος του 2025 η µετακίνηση προσωπικού από το Ελληνικό Κτηµατολόγιο. «Το Ελληνικό Κτηµατολόγιο, που συστάθηκε ως ενιαίος φορέας για τη λειτουργία υπηρεσιών πλήρους κτηµατολογίου µέσω της σύστασης κτηµατολογικών γραφείων και των υποκαταστηµάτων τους, σε όλη την επικράτεια, βρίσκεται ακόµη στη µεταβατική φάση ενσωµάτωσης όλων των προϋφιστάµενων δοµών σχετικά µε τα χωρικά και νοµικά δεδοµένα της ακίνητης ιδιοκτησίας (κατάργηση και ένταξη όλων των υποθηκοφυλακείων και των κτηµατολογικών γραφείων Ρόδου και Κω- Λέρου), ενώ ταυτόχρονα η ολοκλήρωση της διαδικασίας κτηµατογράφησης ανά την επικράτεια, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί. Κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση της υφιστάµενης στελέχωσης του φορέα για την ταχεία και αποτελεσµατική διεκπεραίωση των εκκρεµών υποθέσεων», αναφέρεται.

Είναι η δεύτερη φορά που το Ελληνικό Κτηµατολόγιο «µπλοκάρει» την αποχώρηση προσωπικού για άλλους φορείς του ∆ηµοσίου. Στα τέλη του 2021, µε τον Ν. 4876 το κτηµατολόγιο απαγόρευσε τη µετακίνηση των παλαιών υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων (που αποφάσιζαν να συνεχίσουν να εργάζονται στα κτηµατολογικά γραφεία) στο υπουργείο ∆ικαιοσύνης για δύο έτη τουλάχιστον. Η ρύθµιση προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις καθώς αρχικά είχε δοθεί η επιλογή στους υπαλλήλους των υποθηκοφυλακείων αν θέλουν να παραµείνουν στο κτηµατολόγιο (που «ανήκει» πλέον στο υπουργείο Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης) ή να µετακινηθούν ως δικαστικοί υπάλληλοι σε κάποια υπηρεσία του υπουργείου ∆ικαιοσύνης.