ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φρένο στην αυθαιρεσία: Οι εταιρείες διαχείρισης θα δίνουν επαρκείς πληροφορίες στους δανειολήπτες

Φρένο στην αυθαιρεσία: Οι εταιρείες διαχείρισης θα δίνουν επαρκείς πληροφορίες στους δανειολήπτες

Οι εταιρείες οφείλουν να παρέχουν στους δανειολήπτες πληροφορίες δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς·

Η νέα κοινοτική οδηγία υποχρεώνει τις εταιρείες διαχείρισης να ενημερώνουν του δανειολήπτες, πράγμα που σήμερα δεν λειτουργεί αποτελεσματικά.

Η Οδηγία θέτει ορισμένους βασικούς κανόνες συμπεριφοράς στους δανειολήπτες όχι μόνο των εταιρειών διαχείρισης πιστώσεων, αλλά και των funds που αγοράζουν δάνεια. Όπως αναφέρει,

  • Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους αγοραστές πιστώσεων και τους διαχειριστές πιστώσεων στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες:

α) να ενεργούν καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά·

β) να παρέχουν στους δανειολήπτες πληροφορίες δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς·

γ) να σέβονται και να προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών·

δ) να επικοινωνούν με τους δανειολήπτες με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή.