ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Δεκαπενταύγουστος: Πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, η 15η Αυγούστου είναι στις υποχρεωτικές αργίες, κατά τις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται μισθωτοί, καθώς και να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, με εξαίρεση εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Προσαύξηση προβλέπεται για όσους μισθωτούς εργάζονται στις 15 Αυγούστου, καθώς πρόκειται για υποχρεωτική αργία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ, η 15η Αυγούστου είναι στις υποχρεωτικές αργίες, κατά τις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται μισθωτοί, καθώς και να λειτουργούν οι επιχειρήσεις, με εξαίρεση εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Φέτος, ο Δεκαπενταύγουστος πέφτει Τρίτη και ισχύουν τα εξής:

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου:

  • οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ' αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους,
  • οι επί μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή, πέρα από το καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 15η Αυγούστου:

  • οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75%, που θα υπολογιστεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν,
  • οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό, κατά την 15η Αυγούστου, είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται, εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή, λόγω υπερεργασίας κλπ.
  • Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν, όμως, την ημέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.
  • Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που θα απέχουν από την εργασία τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.