ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο 2023

Μείωση των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο 2023
INTIME

Μείωση κατά 16,1% κατέγραψε ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με το Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων της «Τειρεσίας», η αξία των ακάλυπτων επιταγών και απλήρωτων συναλλαγματικών στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 ανήλθε στα 45,7 εκατ. ευρώ, από 54,5 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, ήτοι σημείωσε πτώση 16,1% σε ετήσια βάση.

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία στα 38,4 εκατ. ευρώ, από 45,1 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 και 16,6 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 οι ακάλυπτες επιταγές είχαν ανέλθει στα 47,9 εκατ. ευρώ, από 60,07 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν σε αξία 7,2 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2023, από 9,4 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2022 και 7,5 εκατ. ευρώ στο επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021.

Οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου 2023 σε 2.924 τεμάχια, από 2.947 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2022, 1.393 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2021, 3.323 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2020 και 4.819 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2019. Οι απλήρωτες συναλλαγματικές ανήλθαν στα τέλη Ιουλίου 2023 σε 3.981 τεμάχια, από 5.366 τεμάχια στα τέλη Ιουλίου 2022.