ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: «Ανοίγει» ο δρόμος για την καταβολή αναδρομικών

Συντάξεις: «Ανοίγει» ο δρόμος για την καταβολή αναδρομικών
EUROKINISSI, φωτογραφία αρχείου.

Βάσει της νέας απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η νέα απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που επαναφέρει τις συντάξεις των δικαστών στα επίπεδα πριν από τις περικοπές από το 2012 και ύστερα, «ανοίγει» νέο παράθυρο για πληρωμές αναδρομικών σε συνταξιούχους του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι διεκδικούν επιστροφές από αντισυνταγματικές μειώσεις συντάξεων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου».

Από τις τέσσερις περικοπές που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, οι δύο αφορούν όλους τους συνταξιούχους

Τα αναδρομικά για τις συντάξεις των δικαστών ξεπερνούν τα 35.000 ευρώ. Με την απόφαση 1330/2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «ανοίγει» ο δρόμος προκειμένου να αποκατασταθούν μόνιμα τόσο εκείνες, επανερχόμενες στα επίπεδα πριν από το 2012, όσο και των υπόλοιπων συνταξιούχων, τα οποία λόγω κόστους θα μπορούσαν να καταβληθούν σε τρία ή τέσσερα χρόνια.

Σημειώνεται ότι 400.000 συνταξιούχοι περιμένουν τα αναδρομικά ένδεκα μηνών για επικουρικές και δώρα με αγωγές, ενώ άλλοι 350.000 συνταξιούχοι του Δημοσίου περιμένουν αναδρομικά 23 μηνών από την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο».

Το Υπουργείο Οικονομικών «χαμηλώνει» τον πήχυ

Σχολιάζοντας την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πηγές από το Υπουργείο Οικονομικών σημείωσαν ότι «η τήρηση του Προϋπολογισμού και ο δρόμος της δημοσιονομικής σταθερότητας αποτελούν αταλάντευτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση» και ισχυρίσθηκαν ότι «αν ισχύουν οι πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν, η απόφαση αφορά μονάχα όσους έχουν κάνει προσφυγή, χωρίς κάποια δυνατότητα γενίκευσης. Ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί, είναι αναντίστοιχος με το περιεχόμενο της απόφασης».

Η ανακοίνωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου

«Η εκ του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος υποχρέωση για παροχή πλήρους δικαστικής προστασίας από την προσβολή των συνταξιοδοτικής φύσης δικαιωμάτων των δικαστικών λειτουργών και η εντεύθεν διασφάλιση της πρακτικής αποτελεσματικότητας του δικαιώματος του οποίου η προσβολή διεγνώσθη με απόφαση του ειδικού Δικαστηρίου, επιβάλλει όπως η συνταξιοδοτική Διοίκηση, μετά τη δικαστική διάγνωση της αντισυνταγματικότητας μειώσεων σε σύνταξη δικαστικού λειτουργού, προβεί, εφ’ όσον τούτο ζητηθεί και ανεξαρτήτως αν η απόφαση του εν λόγω Δικαστηρίου αφορούσε στον ίδιο τον αιτούντα, σε νέο, σύμφωνο με το Σύνταγμα, υπολογισμό της σύνταξης, εκδίδοντας νέα εκτελεστή διοικητική πράξη· τυχόν δε άρνηση να ενεργήσει σχετικώς αποτελεί απορριπτική εκτελεστή διοικητική πράξη που προσβάλλεται με έφεση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σε υποθέσεις συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών το Ελεγκτικό Συνέδριο υποχρεούται να σέβεται τις επί νομικών ζητημάτων κρίσεις του ειδικού κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστηρίου (Μισθοδικείου), που έχει τη σχετική πρωτογενή εκ του Συντάγματος δικαιοδοσία.

Μη νόμιμη και ακυρωτέα η σιωπηρή άρνηση της συνταξιοδοτικής Διοίκησης για επανακανονισμό της σύνταξης του εκκαλούντος δικαστικού λειτουργού, αφού αυτή όφειλε να υπολογίσει τη σύνταξή του μη εφαρμόζοντας τις κριθείσες αρμοδίως ως αντισυνταγματικές ρυθμίσεις, αλλά τις προϊσχύσασες αυτών.

Εφαρμοστέες για τον κανονισμό της σύνταξης του εκκαλούντος είναι οι προϊσχύσασες του ν. 4387/2016 διατάξεις, ενώ το καταβλητέο ποσό της σύνταξής υπόκειται μόνο στις περικοπές και τις κρατήσεις που δεν αντίκεινται σε υπερνομοθετικής ισχύος κανόνες, σύμφωνα με όσα έχουν κριθεί από το ως άνω ειδικό Δικαστήριο και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αρμόδιο για τον καθορισμό του χρονικού σημείου έναρξης των αποτελεσμάτων απόφασης επί τρίτων προσώπων, στα οποία εκτείνεται κατά το Σύνταγμα η δικαιοδοσία του, είναι το ειδικό κατά το άρθρο 88 παρ. 2 του Συντάγματος Δικαστήριο.

Το ζήτημα της συμπερίληψης στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της αναλογίας μεταξύ αποδοχών ενεργείας και συντάξιμων αποδοχών, του ποσού της αποζημίωσης λόγω της συμμετοχής δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, ανήκει, ως εκ της φύσης του ζητήματος και ενόψει του ότι δεν έχει αυτό επιλυθεί με απόφασή του, στην αρμοδιότητα του ως άνω ειδικού Δικαστηρίου».

Σχετικές ειδήσεις