ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος επιτηδεύματος: Για ποιους μειώνεται 50%

Τέλος επιτηδεύματος
Intime News

Τι αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τι αλλάζει με το τέλος επιτηδεύματος

Σημείο αναφοράς για το τεκμαρτό εισόδημα που δεν μπορεί να είναι κατώτερο του βασικού μισθού αποκτούν από το 2024 οι επαγγελματίες. Την ίδια ώρα όσοι έχουν κέρδη πάνω από το κατώτατο τεκμαρτό όριο θα απαλλάσσονται από το 2024 αυτόματα από το 50% του τέλους επιτηδεύματος, ενώ για τους υπόλοιπους η έκπτωση θα είναι της τάξης του 25%.

Πρόκειται για ένα μνημονιακό μέτρο που εφαρμόστηκε το 2011 και η κυβέρνηση το έχει «ψαλιδίσει».

Τα ετήσια ποσά του τέλους επιτηδεύματος ανέρχονται σε:

 • 400 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 500 ευρώ εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
 • 650 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • 800 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
 • 1.000 για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους και 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.

Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκησης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.
Ποιοι απαλλάσσονται

Πάντως 13 κατηγορίες αλλά και χιλιάδες επιχειρήσεις και μικρομεσαίοι και επαγγελματίες απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος με μόνη προϋπόθεση ότι προχώρησαν σε νέες προσλήψεις προσωπικού πλήρους απασχόλησης. Συγκεκριμένα εάν μια επιχείρηση προχώρησε από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έστω και σε μια πρόσληψη με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, με διάρκεια τουλάχιστον έως το τέλος του έτους, τότε δεν θα πληρώσει τέλος επιτηδεύματος το 2023 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης.

Επίσης, το τέλος επιτηδεύματος έχει μειωθεί κατά 40% για τρία χρόνια για τους καλλιτέχνες που επλήγησαν από την πανδημία ενώ απαλλάσσονται πλήρως για το 2024 όσοι έκλεισαν τα βιβλία τους από την 1η Ιανουαρίου του 2010 και θα κάνουν επανέναρξη μέχρι τον Ιούνιο του 2023.

Ακόμα από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται:

 • Όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%
 • Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.
 • Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
 • Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
 • Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος ΦΠΑ.
 • Οι αλιείς παράκτιας αλιείας που εκμεταλλεύονται αλιευτικά σκάφη μέχρι 12 μέτρων μεταξύ καθέτων.
 • Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 • Οι συνεταιρισμοί εργαζομένων
 • Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών
 • Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
 • Οι σχολικοί συνεταιρισμοί
 • Οι φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας με τη μορφή κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης ή συνεταιρισμού εργαζομένων
 • Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια»