ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου - Όλες οι ημερομηνίες

Πότε καταβάλλονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου - Όλες οι ημερομηνίες

Σε δύο ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις Δεκεμβρίου

Σε δύο ημερομηνίες θα καταβληθούν οι συντάξεις και του Δεκεμβρίου και οι πληρωμές θα έχουν ως εξής για κύριες και επικουρικές συντάξεις:

Στις 27/11/2023 (τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα) θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ) και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών συνταξιούχων των ταμείων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και Δημόσιο.

Στις 29/11/2023 (προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα) θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και οι συντάξεις του Δημοσίου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και Δημόσιο).

Θυμίζουμε ότι πλέον οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών (ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), οι επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών και οι επικουρικές συντάξεις των μισθωτών και του Δημοσίου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, Τράπεζες, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και Δημόσιο) καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Κάθε προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα θα καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών και οι κύριες συντάξεις του Δημοσίου (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ και ΔΗΜΟΣΙΟ).