ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

5+1 οδηγίες της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030

5+1 οδηγίες της ΕΕ για εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι το 2030

Σε ισχύ έχει τεθεί η νέα, αναθεωρημένη οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο νωρίτερα φέτος.

Πρόκειται για το τελικό βήμα στη νομοθετική διαδικασία που ξεκίνησε με την πρόταση της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2021, ως μέρος του πακέτου «Fit for 55», το οποίο ενισχύθηκε από μια επιπλέον πρόταση ως μέρος του σχεδίου REPowerEU, τον Μάιο του 2022 και πλέον, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν δύο χρόνια προθεσμία για να ενσωματώσουν τα περισσότερα στοιχεία της οδηγίας στην εθνική τους νομοθεσία.

Η νέα οδηγία εισάγει μια σειρά μέτρων για την επιτάχυνση της ενεργειακής απόδοσης, μεταξύ των οποίων είναι τα εξής:

  1. Μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 11,7% μέχρι το 2030. Αυτό περιλαμβάνει την απαίτηση για κάθε κράτος μέλος να θεσπίσει την ενδεικτική εθνική του συνεισφορά βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, που αντανακλούν τις εθνικές συνθήκες. Εάν οι εθνικές συνεισφορές δεν φτάνουν τον στόχο της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εφαρμόζει έναν μηχανισμό κάλυψης του ελλείμματος. Ένας ισχυρός μηχανισμός παρακολούθησης και εφαρμογής θα συνοδεύει τον δεσμευτικό αυτόν στόχο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη θα υλοποιήσουν τις εθνικές συνεισφορές τους για την επίτευξή του.
  2. Αύξηση του ποσοστού της ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας από 0,8%, σε 1,3% το 2024-2025, κατόπιν σε 1,5% (2026-2027) και 1,9% από το 2028 και μετά. Αυτό μεταφράζεται κατά μέσο όρο σε 1,49% της νέας ετήσιας εξοικονόμησης, για την χρονική περίοδο 2024-2030.
  3. Υποχρεωτική προτεραιότητα σε ευάλωτους καταναλωτές και στις κοινωνικές κατοικίες στο πλαίσιο των μέτρων εξοικονόμησης.
  4. Προώθηση τοπικών σχεδίων ψύξης και θέρμανσης σε μεγαλύτερους δήμους.
  5. Εισαγωγή μιας διαφορετικής προσέγγισης για τις επιχειρήσεις, βασισμένης στην κατανάλωση ενέργειας, έτσι ώστε να έχουν ένα σύστημα διαχείρισης ενέργειας ή να πραγματοποιούν ενεργειακούς ελέγχους

Τέλος, η οδηγία της ΕΕ προβλέπει την εισαγωγή της υποχρέωσης παρακολούθησης της ενεργειακής απόδοσης των data centers, και τη συλλογή και δημοσίευση των δεδομένων αυτών από μια βάση δεδομένων της ΕΕ.

Διαβάστε το αφιέρωμα του Newsbomb.gr στην Ενέργεια ΕΔΩ