ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα, επιδοτήσεις και ρήτρα - Τι αλλάζει στα τιμολόγια από το 2024

Ρεύμα, επιδοτήσεις και ρήτρα - Τι αλλάζει στα τιμολόγια από το 2024

Νέα δεδομένα θα φέρει το 2024 για τους καταναλωτές και παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς επιστρέφει η ρήτρα αναπροσαρμογής, οι επιδοτήσεις «αλλάζουν» χαρακτήρα και τα τιμολόγια του ρεύματος θα έχουν χρωματικούς κωδικούς και ειδικές προϋποθέσεις.

1. Νέα τιμολόγια ρεύματος στη χαμηλή τάση

Από το 2024 εισάγονται νέα τιμολόγια για καταναλωτές, οικιακούς και μη.

Οι προμηθευτές, το αργότερο την 1η Δεκεμβρίου του 2023, οφείλουν να ενημερώσουν για τα νέα τιμολόγια που θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024. Οι καταναλωτές θα μπορούν οποτεδήποτε και αζημίως να επιλέγουν διαφορετικό τιμολόγιο. Όσοι καταναλωτές δεν επιλέξουν τιμολόγιο, θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο ειδικό τιμολόγιο την 1η Ιανουαρίου του 2024. Σημειώνεται πως οι προμηθευτές έχουν την υποχρέωση διατήρησης του ειδικού τιμολογίου τουλάχιστον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2024. Διευκρινίζεται πως η παραμονή στο τιμολόγιο προσφέρεται και μετά την 1η Ιανουαρίου του 2025 σε πελάτες που το επιλέγουν.

Ειδικότερα για τα τέσσερα είδη τιμολογίων:

  • Μπλε: Σταθερά

Είναι τα τιμολόγια ορισμένου χρόνου, με σταθερή τιμή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύμβασης.

  • Πράσινα: Ειδικό τιμολόγιο κοινό για όλους τους παρόχους

Την 1η Ιανουαρίου του 2024 όλοι οι καταναλωτές που δεν θα έχουν επιλέξει διαφορετικό τιμολόγιο θα μεταπέσουν στο ειδικό του εκάστοτε προμηθευτή, το οποίο είναι ομοιόμορφο για όλους τους παρόχους και διευκολύνει έτσι τη σύγκριση των τιμών μεταξύ προμηθευτών και τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφορία των καταναλωτών για τις τιμές των προμηθευτών. Την 1η κάθε μήνα, η τιμή χρέωσης θα ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή και θα κοινοποιείται στην ΡΑΑΕΥ.

  • Κίτρινα: Κυμαινόμενα

Είναι τα τιμολόγια, τα οποία είναι συνδεδεμένα με την τιμή της χονδρεμπορικής στο Χρηματιστήριο ενέργειας. Τα εν λόγω τιμολόγια διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: i. Με τιμολόγηση ex ante (εκ των προτέρων) και ii. Με τιμολόγηση ex post (εκ των υστέρων).

  • Πορτοκαλί: Δυναμικά

Αφορούν στη δυνατότητα δυναμικής τιμολόγησης, με βάση τις τιμές της αγοράς. Προϋπόθεση για την επιλογή αυτών των τιμολογίων συνιστά η λειτουργία έξυπνου τηλεμετρούμενου μετρητή στην παροχή των καταναλωτών.

2. Επιδοτήσεις και επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα

Αν και το υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος έχει στόχο να καταργήσει τις οριζόντιες επιδοτήσεις στο ρεύμα, ακολουθώντας την οδηγία της ΕΕ, δεν σταματά τα μέτρα ενίσχυσης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις, από την επόμενη χρονιά οι επιδοτήσεις γίνονται πιο στοχευμένες, με το επίδομα θέρμανσης στο ρεύμα, το οποίο θα δοθεί βάσει των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που ισχύουν για το επίδομα θέρμανσης πετρελαίου, φυσικού αερίου κτλ.

Η ενίσχυση αυτή αφορά στην περίοδο θέρμανσης: Από 01.01.2024 έως 31.03.2024 και οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν το επίδομα, για λογαριασμούς της συγκεκριμένης περιόδου κατανάλωσης, που θα εκδοθούν έως και τις 15.9.2024.

Παράλληλα, θα συνεχίσουν να ενισχύονται οικονομικά οι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), ενώ συστήθηκε και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο Γ’ (ΚΟΤ Γ’), στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν οι Πολύτεκνες Οικογένειες. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης, ενώ δεν θα λαμβάνονται υπόψη περιουσιακά κριτήρια.

3. Επιστρέφει η ρήτρα αναπροσαρμογής

«Τέλος» στην αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας στις 31 Δεκεμβρίου.

Το μέτρο είχε σκοπό να διευκολύνει τους πολίτες, αλλά και τις εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τη μεταβατική περίοδο πριν την εφαρμογή των νέων δεδομένων, και αυτό, προκειμένου να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο από τους Προμηθευτές και να υπάρχει η απαιτούμενη περίοδος ενημέρωσης για τους καταναλωτές.

Υπενθυμίζεται πως το Πολυμελές Πρωτοδικείο απέρριψε τις αγωγές που κατατέθηκαν από τις καταναλωτικές οργανώσεις, Δικηγορικούς Συλλόγους, ομοσπονδίες επαγγελματιών, συλλόγους και καταναλωτές, με τις οποίες ζητούσαν την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ρεύματος.

4. Αντιμετώπιση στρατηγικών κακοπληρωτών

Για την αντιμετώπιση των στρατηγικών κακοπληρωτών υιοθετείται νέο σύστημα σήμανσης, με βάση την πρόταση της ΡΑΑΕΥ, που προβλέπει τη σήμανση από τους προμηθευτές των υπερήμερων καταναλωτών σε περιπτώσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η σήμανση θα γίνεται σε ειδική πλατφόρμα, στην οποία θα έχουν πρόσβαση οι πάροχοι, όταν υπάρχει αίτηση αλλαγής προμηθευτή.

Ταυτόχρονα, θεσμοθετείται η έννοια του στρατηγικού κακοπληρωτή. Ως στρατηγικός κακοπληρωτής νοείται ο καταναλωτής που έχει προβεί σε συστηματική αλλαγή τουλάχιστον δύο προμηθευτών εντός πενταετίας και με αρχή την 1.1.2020. Οι στρατηγικοί κακοπληρωτές δεν θα μπορούν να αλλάξουν προμηθευτή, χωρίς να αποπληρώσουν ή διακανονίσουν τις οφειλές τους στον τρέχοντα προμηθευτή.

Διαβάστε το αφιέρωμα του Newsbomb.gr στην Ενέργεια ΕΔΩ