ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι τρεις αλλαγές στη φορολόγηση - Ποιοι δικαιούνται μειώσεις και απαλλαγές

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι τρεις αλλαγές στη φορολόγηση - Ποιοι δικαιούνται μειώσεις και απαλλαγές

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται μειώσεις - Όσα πρέπει να γνωρίζουν για τη φορολόγησή τους 

Αλλάζει η φορολόγηση για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει στους ελεύθερους επαγγελματίες έκπτωση 25% ή 162,50 ευρώ στο ετήσιο τέλος επιτηδεύματος υπό την προϋπόθεση πως θα φορολογηθούν με το νέο σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων φορολόγησης, τροποποιώντας το κείμενο του φορολογικού νομοσχεδίου.

Στόχος του κυβερνητικού επιτελείου, σύμφωνα με το δημοσίευμα, είναι να κατευνάσει τις έντονες αντιδράσεις τους, καθώς δεν ήταν διατεθειμένη να πειράξει το σκληρό πυρήνα των διατάξεων για τα νέα αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης, παρά μόνο να επιφέρει τρεις επιμέρους διορθώσεις και τροποποιήσεις που θα εξαλείφουν μόνο ακραίες στρεβλώσεις και αδικίες.

Τι είπε ο Κωστής Χατζηδάκης για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στην κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι«στόχος μας από την μια είναι οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες να μην αισθάνονται θύματα της φορολογικής πολιτικής και από την άλλη όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν δήλωναν τα πραγματικά τους εισοδήματα να συμβάλουν και αυτοί στο βαθμό που τους αναλογεί στα συνολικά φορολογικά έσοδα».

Τροποποιήσεις

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, επέφερε στις διατάξεις του νομοσχεδίου για τα αντικειμενικά κριτήρια τρεις προσθήκες-αλλαγές που προβλέπουν:

 1. Διαδικασία φορολογικού ελέγχου για όσους αυτοαπασχολούμενους αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό ετησίου καθαρού κέρδους που τους προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια και δηλώνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι επιθυμούν να φορολογηθούν με βάση τα δηλούμενα χαμηλότερα ποσά καθαρού εισοδήματος που θεωρούν ότι είναι τα πραγματικά φορολογητέα.
 2. Σημαντική μείωση των προσαυξήσεων του ελάχιστου τεκμαρτού ποσού ετησίου καθαρού κέρδους βάσει τζίρου: Σύμφωνα με το αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου, στη βάση υπολογισμού του τεκμαρτού ποσού ετησίου καθαρού κέρδους των 10.920 ευρώ όπως διαμορφώνεται μετά από τυχόν έκπτωση 67% ή 33% λόγω λειτουργίας για 4 ή 5 έτη ή μετά από τυχόν προσαύξηση κατά 10% – 30% βάσει ετών λειτουργίας πέραν των έξι και κατόπιν προσθήκης ποσοστού 10% επί του κόστους μισθοδοσίας προσωπικού προστίθετο περαιτέρω ποσό προσαύξησης υπολογιζόμενο με ποσοστό κλιμακούμενο από 35% έως 100% ανάλογα με το κατά πόσο ο ετήσιος τζίρος του αυτοαπασχολούμενου είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του αντίστοιχου ΚΑΔ. Η αλλαγή που επήλθε προβλέπει ότι αυτή η τελευταία προσαύξηση με κριτήριο τον τζίρο περιορίζεται τελικά στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ στον οποίο αυτός πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.
 3. Μείωση του ελάχιστου τεκμαρτού ετήσιου καθαρού κέρδους κατά 50% και για άλλες κατηγορίες αυτοαπασχολουμένων, όπως:

  α) όσοι παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% (όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω απαλλάσσονται πλήρως),

  β) οι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα

  γ) οι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,

  δ) οι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

Ποιοι δικαιούνται μειώσεις και απαλλαγές

Κατά τον υπολογισμό του ελαχίστου ετησίου κέρδους, θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν εισοδήματα από μισθωτή εργασία, συντάξεις ή και αγροτικές δραστηριότητες του αυτοαπασχολούμενου. Δηλαδή, σε κάθε μία από τις περιπτώσεις αυτές, εφόσον το εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες υπολείπεται του αντικειμενικώς προσδιορισθέντος ελαχίστου ετησίου κέρδους θα μειώνει το ποσό του κέρδους αυτού.

Οταν ο αυτοαπασχολούμενος έχει αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%, το ελάχιστο τεκμαρτό ετήσιο κέρδος δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Ο χρόνος κατά τον οποίο ο αυτοαπασχολούμενος είχε παύση εργασιών δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ελαχίστου ετησίου κέρδους.

Το ελάχιστο τεκμαρτό ετήσιο κέρδος θα μειώνεται κατά 50% για τους επαγγελματίες, οι οποίοι:

α) παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%,

β) ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους,

γ) είναι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα,

δ) έχουν εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,

ε) είναι γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου εκ του νόμου μπαίνουν χρονικοί περιορισμοί λειτουργίας εντός του φορολογικού έτους.

Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για εκείνες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες όπου εκ του νόμου μπαίνουν χρονικοί περιορισμοί λειτουργίας εντός του φορολογικού έτους. Π.χ. για τα σχολικά κυλικεία το τεκμαρτό κέρδος θα περιορίζεται στα 8/12 του ετήσιου ποσού.