ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι ρυθμίσεις που μειώνουν την επιβάρυνση στους ελεύθερους επαγγελματίες

Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι ρυθμίσεις που μειώνουν την επιβάρυνση στους ελεύθερους επαγγελματίες

Τέσσερις ρυθμίσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο μειώνουν την επιβάρυνση στους ελεύθερους επαγγελματίες

Τελευταία στιγμή πριν την κατάθεση στη Βουλή, το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας έφερε τέσσερις ρυθμίσεις στο φορολογικό νομοσχέδιο που μειώνουν την επιβάρυνση στη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών.

Πιο συγκεκριμένα δημοσίευμα της «Απογευματινής» αναφέρει:

Το τέλος επιτηδεύματος μειώνεται κατά 50% για όλους. Στο εκκαθαριστικό των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2024 οι επαγγελματίες θα διαπιστώσουν ότι το τέλος επιτηδεύματος θα έχει μειωθεί στα 325 ευρώ από 650 ευρώ. Για κάθε υποκατάστημα το τέλος μειώνεται στα 300 ευρώ από 600 ευρώ.

Ψαλιδίζεται η προσαύξηση της ελάχιστης αμοιβής λόγω τζίρου στο 5% από 35%-100% που προέβλεπε η αρχική διάταξη. Ως γνωστόν, το ύψος του τεκμηρίου της ελάχιστης αμοιβής (10.920 ευρώ) για τους ελεύθερους επαγγελματίες προσαυξάνεται ανάλογα με τα χρόνια της επαγγελματικής δραστηριότητας, το σύνολο της μισθοδοσίας και το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Ειδικά για το ύψος του τζίρου, σύμφωνα με την τελική ρύθμιση, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ στον οποίο ο υπόχρεος πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα.

Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο τζίρο 35.000 ευρώ υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του ΚΑΔ όπου πραγματοποιεί τα υψηλότερα έσοδα κατά 10.000 ευρώ. Επομένως, η προσαύξηση 5% θα εφαρμοσθεί επί του ποσού των 10.000 ευρώ. Η αρχική διάταξη προέβλεπε προσαύξηση με έναν συντελεστή όταν ο τζίρος είναι σημαντικά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα:

35% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 100% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων

70% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος κατά 150% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων

100% για όσους ο ετήσιος τζίρος είναι μεγαλύτερος του 200% του μέσου όρου του ετήσιου τζίρου του ΚΑΔ των μεγαλύτερων εσόδων με ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ.

Στο μειωμένο κατά 50% τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής εντάσσονται επίσης:

α) παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%,

β) ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους,

γ) είναι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα,

δ) έχουν εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%,

ε) είναι γονείς πολύτεκνων οικογενειών

Αλλαγή όρων ως προς το μαχητό του τεκμηρίου

Διαδικασία φορολογικού ελέγχου για όσους αυτοαπασχολούμενους αμφισβητούν το ελάχιστο ποσό ετησίου καθαρού κέρδους που τους προσδιορίζουν τα αντικειμενικά κριτήρια και δηλώνουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ότι επιθυμούν να φορολογηθούν με βάση τα δηλούμενα χαμηλότερα ποσά καθαρού εισοδήματος που θεωρούν ότι είναι τα πραγματικά φορολογητέα.

Επίσης διευκρινίζεται ότι τυχόν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, ή αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα συνυπολογίζονται στην κάλυψη του τεκμηρίου. Αν το τεκμήριο για έναν επαγγελματία προσδιορίζεται στις 12.000 ευρώ και ο ίδιος έχει εισόδημα από μισθούς ύψους 7.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στις 5.000 ευρώ. Από την εφαρμογή του τεκμηρίου απαλλάσσονται πλήρως οι αγρότες και όσοι αμείβονται με μπλοκάκι με έως τρεις εργοδότες.

Μετά τις αλλαγές, το ποσό που υπολογίζεται για τα κρατικά ταμεία από τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών μειώνεται στα 552.000.000 ευρώ.