ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις από το 2024 – Πίνακες και παραδείγματα

Συντάξεις: Ποιοι θα δουν αυξήσεις από το 2024 – Πίνακες και παραδείγματα
PEXELS.

Ποιες κατηγορίες συνταξιούχων θα δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Από το νέο έτος, περίπου 2,4 εκατ. δικαιούχοι αναμένεται να δουν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

Αναλυτικά οι κατηγορίες συνταξιούχων, σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο»:

 • Οι συνταξιούχοι στους οποίους καταβάλλεται ήδη σύνταξη, οι οποίοι θα πάρουν 3% αύξηση για το 2024, ενώ είχε προηγηθεί η αύξηση 7,75% για το 2023 στις αποδοχές τους (εθνική και ανταποδοτική σύνταξη). Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν περίπου 2,4 εκατ. συνταξιούχοι.
 • Οι συνταξιούχοι με αίτηση από την 1η Ιανουαρίου 2023 θα πάρουν την αύξηση του 3% στην εθνική και ανταποδοτική τους σύνταξη, ενώ επειδή αποχώρησαν το 2023 πήραν το 7,75%, στην εθνική σύνταξη και όχι στην ανταποδοτική, όπως οι παλαιότεροι (συνταξιούχοι ως το 2022). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν περίπου 190.000 συνταξιοδοτηθέντες το 2023.
 • Οι συνταξιούχοι που θα αποχωρήσουν με αίτηση εντός του 2024 θα πάρουν την αύξηση κατά 3% μόνον στο ποσό της εθνικής σύνταξης, ενώ η ανταποδοτική θα είναι αυξημένη σε σύγκριση με όσους βγαίνουν το 2023 με τα ίδια έτη ασφάλισης, γιατί ο συντάξιμος μισθός βάσει του οποίου θα υπολογιστεί η ανταποδοτική θα έχει αυξηθεί με τους πληθωρισμούς των ετών 2002-2023. Η εκτίμηση είναι για 170.000 συνταξιούχους την επόμενη χρονιά.

  Παραδείγματα:

  *Συνταξιούχος χωρίς προσωπική διαφορά που λαμβάνει τώρα 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη και 950 ευρώ ανταποδοτική από 1ης/1/2024 θα έχει αύξηση 3% και στα δύο ποσά και η μεν εθνική θα διαμορφωθεί στα 426,17 ευρώ, η δε ανταποδοτική στα 978,5 ευρώ. Το νέο σύνολο σύνταξης (εθνικής και ανταποδοτικής) θα είναι 1.404,67 ευρώ, από 1.363,76 ευρώ που λαμβάνει σήμερα. Η αύξηση που θα έχει με το 3% είναι 40,9 ευρώ το μήνα ή 491 ευρώ ετησίως.

  *Παλαιός συνταξιούχος που λαμβάνει 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη, 1.150 ευρώ ανταποδοτική (σύνολο 1.563,76 ευρώ) και έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ θα έχει αύξηση 3% σε εθνική και ανταποδοτική σύνταξη και κέρδος, αν η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά. Η αύξηση θα υπολογιστεί στα 1.563,76 ευρώ και θα είναι 46,91 ευρώ. Η αύξηση είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά των 50 ευρώ και δεν προκύπτει κέρδος στην τσέπη, ωστόσο, επειδή η αύξηση θα συμψηφιστεί, η προσωπική διαφορά θα μειωθεί κατά 46,91 ευρώ και θα μείνει υπόλοιπο διαφοράς 3 ευρώ, το οποίο θα μηδενιστεί με την αύξηση του 2025.

  Προσοχή: Ο εν λόγω συνταξιούχος θα πάρει 100 ευρώ έκτακτο επίδομα τον Δεκέμβριο επειδή η προσωπική διαφορά πριν την αύξηση είναι πάνω από 10 ευρώ και η σύνταξή του μαζί με την προσωπική διαφορά πριν το φόρο είναι κάτω από 1.600 ευρώ.

  *Παλαιός συνταξιούχος που λαμβάνει 413,76 ευρώ εθνική σύνταξη, 1.350 ευρώ ανταποδοτική (σύνολο 1.763 ευρώ) και έχει προσωπική διαφορά 50 ευρώ θα έχει αύξηση σύνταξης κατά 52,89 ευρώ. Η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την προσωπική διαφορά των 50 ευρώ και το κέρδος που θα έχει ο συνταξιούχος είναι ότι μηδενίζει τα 50 ευρώ της προσωπικής διαφοράς και του μένουν 2,89 ευρώ καθαρής αύξησης στην τσέπη.

  Αύξηση και επίδομα για 1,1 εκατ. συνταξιούχους

  Διπλά κερδισμένοι με αύξηση και επίδομα θα είναι 1,1 εκατ. συνταξιούχοι με σύνταξη ως 700 ευρώ και με προσωπική διαφορά κάτω από 10 ευρώ ή μηδενική ή με προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού σύνταξης.

  Για 1 εκατ. συνταξιούχους που δεν έχουν προσωπική διαφορά ή έχουν κάτω των 10 ευρώ και λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ θα δοθεί αύξηση 3% και επίδομα Χριστουγέννων 150 ευρώ. Ετσι, ένας συνταξιούχος με αποδοχές 600 ευρώ θα λάβει συνολική ετήσια αύξηση 366 ευρώ (150 ευρώ από το επίδομα και 216 ευρώ από την αύξηση 3% για 12 μήνες).

  Διπλό κέρδος προκύπτει και για περίπου 100.000 συνταξιούχους (από τους 742.772), που έχουν προσωπική διαφορά άνω των 10 ευρώ, καθώς θα πάρουν επίδομα για την προσωπική διαφορά, την οποία στη συνέχεια θα μηδενίσουν με την αύξηση στη σύνταξη. Για παράδειγμα, συνταξιούχος με μικτή σύνταξη 1.720 ευρώ και 1.520 ευρώ προ φόρου, ο οποίος λαμβάνει και προσωπική διαφορά 40 ευρώ, δικαιούται το επίδομα των 100 ευρώ, καθώς από σύνταξη και προσωπική διαφορά παίρνει 1.560 ευρώ προ φόρου. Η αύξηση 3% θα υπολογιστεί στα 1.720 ευρώ (στη μικτή σύνταξη) και είναι 51,6 ευρώ, που σημαίνει ότι ο συνταξιούχος μηδενίζει την προσωπική διαφορά, παίρνει καθαρή αύξηση 11 ευρώ, ενώ θα εισπράξει και το επίδομα των 100 ευρώ!

  Τι αύξηση παίρνουν οι νέοι συνταξιούχοι που θα υποβάλουν αίτηση έως 31/12/2023

  Οσοι θα καταστούν συνταξιούχοι υποβάλλοντας αίτηση συνταξιοδότησης ή οριστική -δεύτερη- παραίτηση, αν είναι δημόσιοι υπάλληλοι, μέχρι 31/12/2023 εξομοιώνονται με τους ήδη συνταξιούχους, ακόμη και αν πληρωθούν την πρώτη σύνταξη το 2024. Ως εκ τούτου, δικαιούνται την αύξηση 3% από 1ης/1/2024 τόσο στην εθνική όσο και στην ανταποδοτική τους σύνταξη. Η έναρξη καταβολής της σύνταξης ξεκινά από τον επόμενο μήνα μετά την υποβολή της αίτησης. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση τον Δεκέμβριο του 2023, η σύνταξή του θα αρχίσει να πληρώνεται από τον Ιανουάριο του 2024. Αν η αίτηση έχει υποβληθεί από το 2022 και δεν έχει βγει απόφαση, ο συνταξιούχος θα πάρει με την πρώτη πληρωμή την αύξηση 7,75% για το 2023 και το 3% για το 2024.

  Οι αυξήσεις με παραδείγματα ανά Ταμείο

  Στον πίνακα που επεξεργάστηκε και δημοσιεύει το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» περιλαμβάνονται τα ποσά σύνταξης κατά μέσο όρο όλων των κατηγοριών για όλα τα έτη ασφάλισης που καταβάλλει ο ΕΦΚΑ. Στα ποσά αυτά υπολογίστηκε η αύξηση 3% για το 2024. Προσοχή: Ο μέσος όρος αντιπροσωπεύει το σύνολο και όχι κάθε σύνταξη χωριστά, που σημαίνει ότι οι αυξήσεις θα είναι υψηλότερες για συνταξιούχους που παίρνουν σύνταξη πάνω από τον μέσο όρο κάθε Ταμείου και κάθε κατηγορίας.

Ακολουθούν αναλυτικοί πίνακες:

Σχετικές ειδήσεις