ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται - Πώς το υπολογίζετε

Δώρο Χριστουγέννων: Πότε καταβάλλεται - Πώς το υπολογίζετε

Το ολόκληρο δώρο είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο

«Ανάσα» για χιλιάδες μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα είναι η καταβολή του δώρου των Χριστουγέννων, η καταληκτική ημερομηνία του οποίου είναι η 21η Δεκεμβρίου.

Η περίοδος που μετράται για την καταβολή του είτε ολόκληρου, είτε αναλογικά είναι το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Το ολόκληρο δώρο είναι ίσο με έναν μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Αν η εργασιακή σχέση είναι μικρότερη του παραπάνω προβλεπόμενου διαστήματος τότε το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής: 2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια - ανάλογα με το πώς αμείβονται - για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Ακόμα και οι μισθωτοί που εργάστηκαν χρονικό διάστημα μικρότερο των 19 ημέρων δικαιούνται ανάλογο κλάσμα του δώρου. Εκτός από την περίπτωση που η εργασία παρασχέθηκε χωρίς διακοπή όλο το διάστημα από την 1η Μαΐου έως την 31η Δεκεμβρίου, στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους (π.χ. με ετήσια άδεια, με άδεια μητρότητας).

Δείτε πόσο είναι το «δώρο» σας

Στην εφαρμογή του ΚΕ.Π.Ε.Α. μπορείτε να υπολογίσετε πόσο δώρο χριστουγέννων δικαιούστε: http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Παράνομη η μη καταβολή του

Αν το δώρο των Χριστουγέννων δεν καταβληθεί από τον εργοδότη έως τις 21 Δεκεμβρίου τότε καθίσταται παράνομο και ο εργοδότης διώκεται.

Όπως ενημερώνει το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων

Η καταβολή του δώρου Χριστουγέννων πρέπει να γίνει έως τις 21/12 ενώ η ημερομηνία 31/12 αποτελεί δήλη ημέρα και είναι το απώτερο χρονικό σημείο καταβολής του.

Σε περίπτωση που το δώρο δεν καταβληθεί έγκαιρα, οι εργαζόμενοι μπορούν να προσφύγουν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας προκειμένου να συνταχθεί μηνυτήρια αναφορά.

Η μηνυτήρια αναφορά διαβιβάζεται στον Εισαγγελέα για την άσκηση ατομικής δίωξης σε βάρος του εργοδότη ενώ παράλληλα διαβιβάζεται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα για την κίνηση της αυτόφωρης διαδικασίας.

Βέβαια, οι εργαζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν και ατομικά έκκληση στην αρμόδια εισαγγελία (χωρίς παράβολο αν έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ ο πρόσφατος νόμος περί τροποίησης του Πτωχευτικού Κώδικα κλπ).

Για την υποβολή της μηνυτήριας αναφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας οι εργαζόμενοι δεν πληρώνουν παράβολο.