ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόεδρος του ΣΑΤΑ στο Newsbomb.gr: Θέλουμε αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ – «Αίσχος το νέο φορολογικό»

Πρόεδρος του ΣΑΤΑ στο Newsbomb.gr: Θέλουμε αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ – «Αίσχος το νέο φορολογικό»
Eurokinissi

Νόμος του κράτους πλέον το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους - Την αντίθεσή του στον νέο φορολογικό νόμο όσον αφορά τα ταξί εξέφρασε στο Newsbomb.gr ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, κ Θύμιος Λυμπερόπουλος

Με σκληρή γλώσσα για τον νέο φορολογικό νόμο όσον αφορά τον κλάδο των οδηγών ταξί μίλησε στο Newsbomb.gr ο κ. Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε: «δεν έγινε καμιά εξαίρεση. Δεν επιτρέπεται να μεταδίδονται αυτά τα αίσχη που υποστηρίζει η κυβέρνηση. Το ¼ ενός αυτοκινήτου να πληρώνει το 50% του κεφαλικού φόρου; Είναι δυνατό η κυβέρνηση να μιλάει για εξαίρεση; Εμείς θα το παλέψουμε μέχρι τελικής πτώσης και με τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, θα κάνουμε τα αδύνατα δυνατά μέχρι να αλλάξει αυτή η πολιτική».

Και πρόσθεσε: «Εμείς ζητάμε αφορολόγητο στις 12.000 όπως έχει όλη η Ευρώπη. Εδώ δεν είναι μπανανία. Έτσι δεν είπε ο πρωθυπουργός; Πάει να μας κάνει δυστυχώς μπατανία. Έτσι έχουν κάνει το 50% των πολιτών να μην πηγαίνει να ψηφίσει».

O κ. Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος του ΣΑΤΑ μίλησε στο Newsbomb.gr.

Οι εξαιρέσεις

Επαγγελματίες που εξαιρούνται από το τεκμήριο:

Στην κατηγορία αυτών που εξαιρούνται είναι οι νέοι επαγγελματίες για τα πρώτα 3 χρόνια από την έναρξη της δραστηριότητάς τους, οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι και έχουν έως 3 εργοδότες και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%. Πλήρως εξαιρούνται και οι ιδιοκτήτες καφενείων σε χωριά κάτω των 500 κατοίκων ενώ με τις αρχικές διατάξεις είχαν μείωση τεκμηρίου κατά 50%.

Επίσης πλήρης απαλλαγή ισχύει, μεταξύ άλλων, όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. ασθένεια, στρατιωτική θητεία, φυσικές καταστροφές, λόγοι ανωτέρας βίας κ.λπ.). Επίσης εξαιρούνται από την επιβάρυνση λόγω του κριτηρίου τζίρου τα περίπτερα μόνο για τα καπνικά προϊόντα, καθώς έχουν χαμηλό περιθώριο κέρδους.

Μειώσεις

Επαγγελματίες για τους οποίους το τεκμήριο είναι μειωμένο κατά 50%.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία 67% έως 79%, ασκούν δραστηριότητα και έχουν την κύρια κατοικία σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους, είναι γονείς μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα, είναι γονείς με εξαρτώμενα τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, είναι γονείς πολύτεκνων οικογενειών.

Ακόμη όσοι έχουν μερίδιο έως 25% σε ταξί θα έχουν μείωση 50%

Απαλλαγές

Από το τεκμήριο απαλλάσσονται πλήρως

οι αγρότες, όσοι αμείβονται με μπλοκάκι. με έως 3 εργοδότες και οι επαγγελματίες που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

Επίσης εξαιρούνται οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές που συνεργάζονται με μέχρι 2 εταιρείες οι οποίοι προσομοιάζουν με το καθεστώς των εργαζόμενων με «μπλοκάκι». Όσοι ασκούν εποχικές δραστηριότητες το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται με το σύστημα των δωδεκατημορίων.

Ποιοι φορολογούνται με τεκμήριο 100%

Με τις νέες διατάξεις θεσπίζεται το τεκμήριο της ελάχιστης αμοιβής από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και για τον υπολογισμό της φορολογίας λαμβάνονται υπόψιν:

1.Ο εκάστοτε ισχύων κατώτατος μισθός προσαυξημένος κατά 10% για κάθε 3 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την πρώτη εξαετία ή ο ανώτερος ετήσιος μισθός που ο ελεύθερος επαγγελματίας καταβάλλει σε υπάλληλό του. Λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο από τα δύο ποσά με ανώτατο όριο σε κάθε περίπτωση τις 30.000 ευρώ.

2.το ύψος του τζίρου της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η προσαύξηση ανέρχεται στο 5% επί του ποσού κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ.

3.Το 10% του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού με όριο τις 15.000 ευρώ.

Το ελάχιστο καθαρό εισόδημα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 50.000 ευρώ και είναι το άθροισμα των τριών συντελεστών που προαναφέρθηκαν.

Η αμφισβήτηση

Το τεκμήριο είναι μαχητό και οι φορολογούμενοι μπορούν να το αμφισβητήσουν στις εξής περιπτώσεις:

  • στρατιωτική θητεία,
  • φυλάκιση,
  • νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική,
  • αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης ή λοχείας με βάση την εργατική νομοθεσία,
  • εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας,
  • ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους,
  • απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον,
  • άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας που εμποδίζουν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, ο φορολογούμενος υποβάλλει στη φορολογική διοίκηση τα αναγκαία δικαιολογητικά για την απόδειξη των ισχυρισμών του.