ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πώς θα ξεμπλοκάρουν οι επικουρικές με τη fast track διαδικασία

Συντάξεις: Πώς θα ξεμπλοκάρουν οι επικουρικές με τη fast track διαδικασία

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, αναμένεται να ξεμπλοκάρουν περίπου 13.000 συντάξεις ασφαλισμένων του Δημοσίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024

Χιλιάδες ασφαλισμένοι στα επικουρικά ταμεία του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ και των τραπεζών θα ευνοηθούν από την ενεργοποίηση της διάταξης του μίνι ασφαλιστικού που δίνει το δικαίωμα θεμελίωσης επικουρικής σύνταξης απλώς με τη διαπίστωση συμπλήρωσης 15 ετών επικουρικής ασφάλισης (4.500 ένσημα) είτε σε έναν φορέα είτε διαδοχικά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, αναμένεται να ξεμπλοκάρουν περίπου 13.000 συντάξεις ασφαλισμένων του Δημοσίου μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, για να τακτοποιηθούν οι επικουρικές συντάξεις, χρειάζεται να περάσουν από 4 έως και 7 χρόνια αναμονής σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει διανύσει διαδοχικώς ασφαλιστικό χρόνο σε περισσότερα από ένα Ταμεία, συνθήκη που αφορά τους μισούς Έλληνες εργαζόμενους.

Με την απλοποίησή των διαδικασιών και τη θέσπιση ενιαίων προϋποθέσεων, οι ασφαλισμένοι βγαίνουν κερδισμένοι καθώς:

  • Μειώνεται κατά πολύ ο χρόνος απονομής καθώς ο ασφαλισμένος θα μπορεί να παίρνει την επικουρική με βάση το ελάχιστο όριο των 15 ετών.
  • Μειώνονται οι απορριπτικές αποφάσεις που εκδίδονταν με βάση τη νομοθεσία των πρώην Ταμείων, η οποία απαιτούσε τη συμπλήρωση 25 η 35 ετών, προϋποθέσεις που δεν πληρούσε ο ασφαλισμένος. Οι συνταξιούχοι θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να επανέλθουν με νέα αίτηση και να λάβουν επικουρική σύνταξη.
  • Δεν επιβαρύνονται οικονομικά για να εξαγοράσουν πλασματικά χρόνια προκειμένου να συμπληρώσουν 25 η 35 χρόνια.

Η fast track διαδικασία θα εφαρμοστεί αναδρομικά, στις 40.000 εκκρεμείς επικουρικές συντάξεις που είναι σε αναμονή.