ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα γέννησης: Οι αυξήσεις, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές

Επίδομα γέννησης: Οι αυξήσεις, οι δικαιούχοι και οι πληρωμές

Το επίδομα γέννησης αυξάνεται μόνιμα και αναδρομικά από τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023

Το επίδομα γέννησης αυξήθηκε από 400 έως 1.500 ευρώ και έχει αναδρομική ισχύ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2023. Το επίδομα γέννησης αυξάνεται μόνιμα και αναδρομικά από τις γεννήσεις που έγιναν από 1/1/2023, από 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο σε 2.400 έως 3.500 ευρώ, δηλαδή σημειώνεται αύξηση κατά 400 έως 1.500 ευρώ, αναλόγως του αριθμού των τέκνων.

Δικαιούχος είναι η μητέρα που διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχει ετήσιο ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ.

Επίδομα γέννησης: Σε δύο δόσεις οι πληρωμές

Η καταβολή του επιδόματος θα γίνει σε 2 ισόποσες δόσεις:

Η 1η δόση χορηγείται τον επόμενο μήνα από τη γέννηση του παιδιού, εφόσον η αίτηση υποβληθεί και εγκριθεί μέσα στον μήνα της γέννησης του παιδιού.
Η 2η δόση μετά από 5 μήνες από τον μήνα της γέννησης του παιδιού.

Σημειώνεται πως η καταβολή των αυξημένων ποσών, καθώς και η καταβολή αναδρομικών ποσών για τις γεννήσεις από 1/1/2023 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί έως τον Απρίλιο του 2024.