ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

TXΣ: Στα 3,9 – 4 ευρώ το εύρος τιμών για την προσφορά των μετοχών της Πειραιώς

TXΣ: Στα 3,9 – 4 ευρώ το εύρος τιμών για την προσφορά των μετοχών της Πειραιώς

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικές Σταθερότητας ανακοινώνει σήμερα στενότερο εύρος τιμών εντός του Εύρους Τιμών για τη διεθνή προσφορά

Στενότερο εύρος τιμών για την προσφορά των μετοχών της Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).

Ειδικότερα, το ΤΧΣ ανακοίνωσε στενότερο εύρος τιμών εντός του Εύρους Τιμών για τη διεθνή προσφορά, ήτοι από 3,90 ευρώ σε 4 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρεται:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιό του, στη συνεδρίασή του στις 5 Μαρτίου 2024, ανακοινώνει σήμερα στενότερο εύρος τιμών εντός του Εύρους Τιμών για τη διεθνή προσφορά, ήτοι από 3,90 ευρώ σε 4,00 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή («Στενότερο Εύρος Τιμών»). Οι διαχειριστές της διεθνούς προσφοράς έχουν λάβει εντολές ζήτησης που υπερβαίνουν κατά πολλαπλάσια τις Προσφερόμενες Μετοχές σε αυτό το Στενότερο Εύρος Τιμών.

Οι διαχειριστές της δημόσιας προσφοράς θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το κατώτερο όριο του Στενότερου Εύρους Τιμών δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ