ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα βγείτε στη σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ

Πώς θα βγείτε στη σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ

Σύνταξη με χρέη στον ΕΦΚΑ έως 30.000 ευρώ και στον ΟΓΑ έως 10.000 ευρώ

Το σχέδιο για τη νέα Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη χορήγηση σύνταξης ίση με το 40% της κανονικής για εκείνους που χρωστούν στον ΕΦΚΑ ως 30.000 ευρώ και έως 10.000 στον ΟΓΑ, δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Πέραν των ασφαλιστικών προϋποθέσεων, οι οφειλέτες θα πρέπει να συναινέσουν με δήλωσή τους κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης στην άρση του τραπεζικού απορρήτου για τις καταθέσεις που τηρούν στο όνομά τους.

Το νέο στοιχείο είναι ότι θα ελέγχεται ο μέσος όρος των καταθέσεων σε διάστημα 12μήνου. Οι προς έλεγχο λογαριασμοί θα είναι μόνον αυτοί όπου ο ίδιος είναι κύριος δικαιούχος και όχι σε όσους είναι ενδεχομένως συνδικαιούχος.

Όρια καταθέσεων

Το όριο των καταθέσεων μέχρι του οποίου θα επιτρέπεται η απονομή σύνταξης είναι για τους μεν οφειλέτες όλων των Ταμείων (και κυρίως των ελεύθερων επαγγελματιών) στις 12.000 ευρώ και για τους οφειλέτες του ΟΓΑ στις 6.000 ευρώ.

Εάν οι οφειλέτες κατά το μήνα υποβολής της αίτησης ή κατά το τελευταίο 12μηνο έχουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ ή άνω των 6.000 ευρώ (αν πρόκειται για τον ΟΓΑ), η αίτηση συνταξιοδότησης θα απορρίπτεται, ενώ με λιγότερα ποσά θα εγκρίνεται και θα περνάει στον έλεγχο των υπόλοιπων προϋποθέσεων.

Προϋποθέσεις

Η σύνταξη σε οφειλέτες με χρέη ως 30.000 ευρώ θα απονέμεται με τις εξής προϋποθέσεις:

  • Οι ασφαλισμένοι με χρέη ως 30.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ να μην έχουν καταθέσεις άνω των 12.000 ευρώ και αν προέρχονται από τον ΟΓΑ, να μην έχουν χρέη άνω των 10.000 ευρώ και οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 6.000 ευρώ.
  • Οι αιτούντες σύνταξη να έχουν απαραίτητα πληρωμένες εισφορές για 20 χρόνια ασφάλισης και να έχουν συμπληρώσει είτε το 67ο έτος είτε το 62ο έτος.
  • Οι οφειλέτες που θα υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση να δώσουν εξουσιοδότηση στον ΕΦΚΑ για να προχωρήσει σε άρση του απορρήτου των καταθέσεών τους σε όλες τις τράπεζες.
  • Αν τα χρέη είναι πάνω από 30.000 ευρώ γενικά ή πάνω από 10.000 ευρώ για τον ΟΓΑ, τότε θα κοινοποιείται έγγραφο οφειλής και θα ζητείται από τον ασφαλισμένο να καταβάλει το υπερβάλλον ποσό (άνω των 30.000€ ή των 10.000€) εντός διμήνου, ώστε να προχωρήσει η έκδοση σύνταξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο ΕΦΚΑ προβαίνει σε απόρριψη της αίτησης συνταξιοδότησης λόγω οφειλών.

Πρόσβαση

Με βάση τις εξουσιοδοτήσεις των οφειλετών προς τον ΕΦΚΑ, οι τράπεζες θα δίνουν στον ΕΦΚΑ πληροφορίες με τα παρακάτω στοιχεία:

  • Το είδος της κατάθεσης, την ημερομηνία αποτίμησης και το νόμισμα.
  • Τον μέσο όρο του χρηματοοικονομικού προϊόντος του τελευταίου δωδεκαμήνου.
  • Το είδος του χρηματοοικονομικού προϊόντος που έχει στο όνομά του ο αιτών σύνταξη.
  • Την αξία του χρηματοοικονομικού προϊόντος.
  • Τυχόν δεσμευμένο ποσό (αν υπάρχει).

Η νέα διάταξη εκτιμάται ότι θα καλύψει σε πρώτη φάση 15.000 αιτήσεις και αν υπάρξουν περισσότερες, τότε είναι πιθανό το όριο χρεών να αυξηθεί και να ενταχθούν στο μέτρο και όσοι χρωστούν ως 40.000 ευρώ.

Ο μηχανισμός συμψηφισμού των χρεών

Οι οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις θα παίρνουν σύνταξη ίση με το 40% της κανονικής. Το υπόλοιπο 60% της σύνταξης θα μείνει στο Ταμείο για να ισοφαρίσει την οφειλή, μέχρι αυτή να πέσει από 30.000 ευρώ στις 20.000 ευρώ για τους επαγγελματίες και από τις 10.000 ευρώ στις 6.000 ευρώ για τους αγρότες και στη συνέχεια θα γίνεται συμψηφισμός οφειλής με σύνταξη σε 60 δόσεις. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με χρέη 30.000 ευρώ δικαιούται σύνταξη 900 ευρώ. Αρχικά θα πάρει το 40%, δηλαδή 360 ευρώ, και τα άλλα 540 ευρώ θα συμψηφιστούν με χρέος 10.000 ευρώ. Με τον συμψηφισμό, τα 540 ευρώ της σύνταξης θα παρακρατηθούν για 18,5 μήνες. Στη συνέχεια, ο συνταξιούχος θα πάρει τη σύνταξη των 900 ευρώ, από την οποία θα παρακρατείται μηνιαία δόση 333,3 ευρώ για 60 μήνες, μέχρι να σβήσει το χρέος των 20.000 ευρώ. Όταν μηδενιστεί το χρέος, θα πάρει ολόκληρη τη σύνταξη των 900 ευρώ.