Επίδομα μητρότητας: Αναδρομικά έως 7.470 ευρώ στις νέες μητέρες

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις για το επίδομα μητρότητας στις αυτοαπασχολούμενες, τις αγρότισσες και τις ελεύθερες επαγγελματίες
Επίδομα μητρότητας: Αναδρομικά έως 7.470 ευρώ στις νέες μητέρες
4'

Με ανάρτησή του χθες στο X (πρώην Twitter) ο πρωθυπουργός ενηµέρωσε ότι: «Ακόµα µία δέσµευσή µας γίνεται πραγµατικότητα! Από σήµερα οι ελεύθερες επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενες και αγρότισσες µητέρες µπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο http://parentalbenefits. dypa.gov.gr για το επίδοµα µητρότητας. Έτσι ώστε να λαµβάνουν για 9 µήνες ποσό ίσο µε τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο µισθό. Με βάση τον αυξηµένο από την 1η Απριλίου κατώτατο µισθό που ισχύει σήµερα στην πατρίδα µας, πρόκειται για ένα ποσό ύψους 830 € µηνιαίως, δηλαδή 7.470 € συνολικά».

Παράλληλα, τονίζει η «Απογευματινή», όπως προκύπτει από τη σχετική υπουργική απόφαση για το άνοιγµα της πλατφόρµας parentalbenefits.dypa. gov.gr παρέχεται στις δικαιούχους µητέρες η δυνατότητα µεταβίβασης του επιδόµατος µητρότητας στον σύζυγό τους. Οι νέες ρυθµίσεις αφορούν µη µισθωτές εργαζόµενες µητέρες που τεκνοποίησαν από τις 24 Σεπτεµβρίου 2023.

Πώς γίνεται η αίτηση για το επίδομα μητρότητας

Η αίτηση υποβάλλεται στη ∆ΥΠΑ εντός δύο µηνών από την εποµένη της καταβολής του επιδόµατος κυοφορίας και λοχείας του e-ΕΦΚΑ ή εντός δύο µηνών από την εποµένη της ένταξης του παιδιού στην οικογένεια ή της τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης αν πρόκειται για υιοθεσία. ∆ιευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που ο/η αιτών/ούσα δεν είναι εγγεγραµµένος/η στο ψηφιακό µητρώο ∆ΥΠΑ είναι αναγκαία η εγγραφή στη νέα πλατφόρµα µέσω ειδικής φόρµας που διατίθεται για τον σκοπό αυτό.

Η είσοδος στην ειδική φόρµα πραγµατοποιείται µε τη χρήση κωδικών TAXIS και του ΑΜΚΑ. Συγκεκριµένα, η διαδροµή είναι: Εργασία και Ασφάλιση/Αποζηµιώσεις και Παροχές/Ειδική παροχή προστασίας της µητρότητας για ελεύθερες επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενες, αγρότισσες. Σε περίπτωση ύπαρξης ασφαλιστικών οφειλών η αίτηση θα µπορεί να υποβληθεί στην πλατφόρµα µόνο κατόπιν της εξόφλησής τους.

Μετά τους δύο πρώτους µήνες της παροχής οι δικαιούχοι µπορούν να µεταβιβάσουν έως 7 µήνες αυτής στον άλλο γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον ιδιωτικό τοµέα, µε έµµισθη εντολή ή είναι ελεύθερος επαγγελµατίας, αυτοαπασχολούµενος ή αγρότης. Οι αιτήσεις εξετάζονται µε σειρά προτεραιότητας µε βάση την ηµεροµηνία κατάθεσης και η καταβολή της παροχής ξεκινά από την πρώτη του επόµενου µήνα της αίτησης.

Ειδικές περιπτώσεις

  • Στην περίπτωση υιοθεσίας, η καταβολή της ειδικής παροχής προστασίας µητρότητας εκκινεί από την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης υιοθεσίας ή από την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, ανεξάρτητα από το εάν η δικαιούχος έλαβε επίδοµα λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

- Την ειδική παροχή προστασίας µητρότητας δικαιούνται επίσης και όσες µητέρες απέκτησαν τέκνο µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, ακριβώς όπως συµβαίνει και στην περίπτωση των µητέρων µε µισθωτή εργασία.

- Κατά απόλυτη αναλογία µε τη µητέρα σε µισθωτή σχέση εργασίας, η µητέρα αυτοαπασχολούµενη ή αγρότισσα µπορεί να µεταβιβάσει έως επτά µήνες από την ειδική παροχή προστασίας της µητρότητας στον πατέρα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελµατίας ή αυτοαπασχολούµενος ή αγρότης.

- Το επίδοµα µητρότητας λαµβάνουν και τα οµόφυλα ζευγάρια αφού δηλωθεί ο δικαιούχος της ειδικής παροχής µε κοινή δήλωση των συζύγων προς τον e-ΕΦΚΑ. Και σε αυτή την περίπτωση, ο δικαιούχος γονέας έχει τη δυνατότητα να µεταβιβάσει έως 7 µήνες από την ειδική παροχή προς τον άλλον γονέα, ανεξαρτήτως αν αυτός εργάζεται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή είναι ελεύθερος επαγγελµατίας ή αυτοαπασχολούµενος ή αγρότης.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή