Συντάξεις: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Ποιοι ωφελούνται

Με βάση τον Δείκτη Μεταβολής Μισθών θα υπολογίζονται οι αυξήσεις στις συντάξεις - Ποιοι ωφελούνται
Συντάξεις: Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των αυξήσεων - Ποιοι ωφελούνται
4'

Κερδισµένες αναµένεται να είναι οι νέες γενιές συνταξιούχων από το 2025 και µετά, οπότε αλλάζει ο τρόπος υπολογισµού των αυξήσεων στις συντάξεις. ∆εδοµένου ότι πλέον οι ετήσιες αυξήσεις θα υπολογίζονται µε βάση τον ∆είκτη Μεταβολής Μισθών για το σύνολο της οικονοµίας και όχι µόνο από τον πληθωρισµό -όπως θα γίνεται µέχρι και το τέλος του 2024-, εκτιµάται ότι οι απολαβές όσων συνταξιοδοτηθούν από το νέο έτος θα επηρεαστούν προς τα πάνω.

Παρότι δεν είναι ακόµη γνωστές οι αναλυτικές συνισταµένες της νέας µεθόδου υπολογισµού των αυξήσεων, θεωρείται βέβαιο, σημειώνει η «Απογευματινή», πως σε µεγάλο βαθµό η επίδραση θα είναι θετική για όσους αρχίσουν να βγαίνουν στη σύνταξη από το 2025. Και αυτό, καθώς για το σύνολο της Οικονοµίας τρέχουν τα τέσσερα τελευταία χρόνια σηµαντικές αυξήσεις µισθών τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, ενώ η τάση αυτή αναµένεται ότι θα διατηρηθεί και τα επόµενα χρόνια λόγω των ισχυρών ρυθµών ανάπτυξης της Οικονοµίας και της τροχιάς σύγκλισης των εισοδηµάτων µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο προσφέροντας ετήσιο bonus στους νέους συνταξιούχους.

Ο ∆είκτης Μεταβολής Μισθών θα δείχνει πόση ήταν η αύξηση του µέσου µισθού για το σύνολο της Οικονοµίας κάθε χρόνο από το 2002 και µετά, και κατά την ετήσια µεταβολή του θα αναπροσαρµόζονται ανάλογα οι συντάξιµες αποδοχές των ασφαλισµένων.

Σύµφωνα µε τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνο Τσακλόγλου, το επόµενο διάστηµα αναµένεται να συγκροτηθεί η αρµόδια επιτροπή για την κατασκευή του δείκτη µισθών που προβλέπει η νοµοθεσία (νόµος Βρούτση).

Η επιτροπή θα ελέγχει κάθε χρόνο τη µεταβολή των µισθών από το 2002 και µετά, µε συνέπεια από το αποτέλεσµα που θα προκύπτει να κρίνεται εάν οι νέες συντάξεις θα είναι υψηλότερες ή χαµηλότερες από τις τωρινές. Το νέο µοντέλο θα δηµιουργήσει εκ των πραγµάτων δύο ταχύτητες στις µεταβολές των συντάξεων, δεδοµένου ότι δεν θα έχει επίδραση στις ήδη καταβαλλόµενες συντάξεις και όσες εκδοθούν το 2024, οι οποίες θα συνεχίσουν να αυξάνονται κατά το ποσοστό του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή, αλλά θα επηρεάζει το ύψος των νέων συντάξεων που θα προκύψουν από το 2025 και µετά, όπως διευκρίνισε ο κ. Τσακλόγλου.

Ποιοι ωφελούνται

Ωφεληµένοι θα είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι εργαζόµενοι στα Σώµατα Ασφαλείας, από το νέο µισθολόγιο, αλλά και οι εργαζόµενοι του ιδιωτικού τοµέα που υπογράφουν κλαδικές συµβάσεις. Σύµφωνα µε τον νόµο, οι υπάλληλοι και λειτουργοί του ∆ηµοσίου καθώς και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις δικαιούνται ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει µε βάση τις συντάξιµες αποδοχές, τον χρόνο ασφάλισης και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης. Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης λαµβάνεται υπόψη ο µέσος όρος των µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση µε βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή του λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού.

Για συντάξεις µε έναρξη καταβολής από την 1/1/2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1/1/2002 µέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του ∆ηµοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγµατικός, πλασµατικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιµος) και κατά το πριν από την 1/1/2002 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη συµπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης. Ουσιαστικά η προσαύξηση των συντάξιµων αποδοχών για το διάστηµα από το 2025 και εφεξής διενεργείται µε βάση τον ∆είκτη Μεταβολής Μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:25ΑΠΟΨΕΙΣ

Το γάντι εξ ουρανού