Τρίτεκνες οικογένειες όπως πολύτεκνες – Τα επιδόματα και οι παροχές που θα έχουν

Η κυβέρνηση μελετά το δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από την εξίσωση των παροχών των τριτέκνων με τις 200.000 πολύτεκνες οικογένειες

Τρίτεκνες οικογένειες όπως πολύτεκνες – Τα επιδόματα και οι παροχές που θα έχουν
3'

Την εξίσωση των προνομίων και των επιδομάτων των οικογενειών με τρία παιδιά με αυτά που λαμβάνουν οι πολύτεκνες οικογένειες σχεδιάζει η κυβέρνηση, με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη να βρίσκεται σε επαφές για το συγκεκριμένο ζήτημα με τα αρμόδια υπουργεία, τις Περιφέρειες, τους δήμους αλλά και συλλόγους τριτέκνων και πολυτέκνων.

Η κυβέρνηση μελετά το δημοσιονομικό κόστος που θα προκύψει από την εξίσωση των παροχών των τριτέκνων με τις 200.000 πολύτεκνες οικογένειες, προκειμένου να αντιμετωπίσει το δημογραφικό πρόβλημα που διογκώνεται επικίνδυνα.

Σε αυτό το πλαίσιο θα τροποποιηθεί αλλάξει ο ορισμός της πολύτεκνης οικογένειας και από 4 τέκνα που περιλαμβάνει σήμερα, να τροποποιηθεί σε τρία τέκνα. Ας μην ξεχνάμε πως το μακρινό 1944 η πολυτεκνία αφορούσε οικογένειες με 5 τέκνα και το 1979 ο νόμος άλλαξε αναγνωρίζοντας τις οικογένειες με 4 τέκνα ως πολύτεκνες.

Τα «προνόμια»

Έτσι, οι 200.000 τρίτεκνες σήµερα οικογένειες θα µπουν στα «προνόµια» που απολαµβάνουν οι οικογένειες µε περισσότερα µέλη, και περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων:

 • Αυξηµένη µοριοδότηση σε ό,τι αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις, τις µετεγγραφές φοιτητών και τους διορισµούς στο ∆ηµόσιο.
 • Μειωµένο τεκµήριο κατά 50% για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελµατίες.
 • Μειωµένο τιµολόγιο ρεύµατος.
 • Αυτοκίνητο µε έκπτωση στο τέλος ταξινόµησης κατά την αγορά.
 • Απαλλαγή από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα 6θέσια ΙΧ.
 • Άδειες ταξί.
 • Εκπτώσεις στα δηµοτικά τέλη.
 • Οικονοµική ενίσχυση από τους δήµους κατά τη γέννηση 3ου και 4ου παιδιού.
 • Προστασία της µητρότητας από απόλυση.
 • Μειωµένα δικαστικά έξοδα.
 • Μειωµένα εισιτήρια σε µέσα µαζικής µεταφοράς και πλοία.
 • Μειωµένο εισιτήριο σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, ελεύθερες εισόδους σε µουσεία, θέατρα, κατά περίπτωση.
 • Εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές µε ειδική µοριοδότηση.

Στους βασικούς πυλώνες εντάσσονται και:

 • Η πρόσφατη νοµοθετική παρέµβαση για την επέκταση των επιδοµάτων των πολύτεκνων αγροτισσών και ελεύθερων επαγγελµατιών, µε όσες έχουν 1-2 παιδιά.
 • Η ενίσχυση γεννήσεων - στήριξη οικογένειας: Η άρση των αντικειµενικών (οικονοµικών, πρακτικών και ψυχολογικών) εµποδίων που αποτρέπουν άνδρες και γυναίκες από το να δηµιουργήσουν οικογένεια ή/ και να πετύχουν τον επιθυµητό αριθµό παιδιών.
 • Η ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των απασχολουµένων, ώστε να µετριαστούν οι δηµοσιονοµικές και οικονοµικές επιπτώσεις της µείωσης του παραγωγικού πληθυσµού της χώρας. Ταυτόχρονα στο Εθνικό Σχέδιο δράσης για το ∆ηµογραφικό θα προβλέπονται µέτρα, σε συνεργασία µε το υπουργείο Εργασίας, για την ενίσχυση της απασχόλησης νέων κάτω των 30 ετών, της απασχόλησης γυναικών και της ενθάρρυνσης της απασχόλησης άνω των 55 ετών. Επίσης προωθούνται:
 • Η ένταξη σε πρόγραµµα στήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας 200 ατόµων που βρίσκονται στο φάσµα του αυτισµού.
 • ∆ιευρυµένο πρόγραµµα λειτουργικών ανακαινίσεων σπιτιών και εργασιακών χώρων ατόµων µε αναπηρία, προκειµένου να ενισχυθεί η προσβασιµότητα και να επιτευχθεί η µέγιστη αυτονοµία τους.
 • Στη φάση ολοκλήρωσης είναι το πρόγραµµα της πρώιµης παρέµβασης. ∆ηλαδή η δυνατότητα εντοπισµού προβληµάτων ανάπτυξης του παιδιού ήδη από την ηλικία 0-3 ετών, πριν καν πάει στον βρεφονηπιακό σταθµό.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή