Έρχεται το νέο Taxis: Ψηφιακός φάκελος με εισοδήματα και την περιουσία των φορολογούμενων

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως

Έρχεται το νέο Taxis: Ψηφιακός φάκελος με εισοδήματα και την περιουσία των φορολογούμενων
1'

Η ΑΑΔΕ άρχισε να στήνει το νέο Taxis που προβλέπει την πλήρη καταγραφή του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογούμενων με τη δημιουργία ψηφιακού φακέλου για κάθε φορολογούμενο, την αναβάθμιση και ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων, τη διεύρυνση και αξιοποίηση στοιχείων και δεδομένων, την παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης, την καλύτερη ενημέρωση των φορολογούμενων και την επέκταση των ηλεκρονικών υπηρεσιών.

Όπως αναφέρουν Τα Νέα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ηλεκτρονικές και μη, θα ψηφιοποιηθούν πλήρως και θα είναι διαθέσιμες «πρωτίστως ψηφιακά» μέσω ποικίλων μέσων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογούμενου, παρέχοντας στους πολίτες διαχείριση και «από άκρο σε άκρο» ενημέρωση της πορείας των υποθέσεών τους.

Η πληροφορία θα περιλαμβάνει και τον ψηφιοποιημένο φάκελο του φορολογούμενου, που σήμερα βρίσκεται σε έγχαρτη μορφή στα αρχεία των κατά τόπους ΔΟΥ. Παράλληλα, θα συνδέεται με ηλεκτρονικά συστήματα ενώ για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη συμμόρφωσης θα αξιοποιηθούν μέθοδοι αποτίμησης κινδύνου και ανάλυσης συμπεριφορών, εκτεταμένες διασταυρώσεις, διαδικασίες ανταλλαγής δεδομένων με τρίτους φορείς καθώς και με άλλες χώρες.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή