Συντάξεις: Έξοδος με πλασματικά έτη έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Παραδείγματα

Πώς θα βγείτε στη σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα με εξαγορά πλασματικών ετών
Συντάξεις: Έξοδος με πλασματικά έτη έως και 7 χρόνια νωρίτερα - Παραδείγματα
5'

Έξοδο στη σύνταξη ως και 7 χρόνια νωρίτερα με εξαγορές πλασματικών ετών έχουν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι από Δημόσιο, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και Ειδικά Ταμεία, όπως σημειώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Οι αναγνωρίσεις συμφέρει να γίνουν πριν από τις αλλαγές που θα έρθουν στις ηλικίες συνταξιοδότησης από το 2027 και μετά.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλουν από φέτος όσοι θα πιάσουν ως το 2026 την ηλικία συνταξιοδότησης, αλλά θα τους λείπουν τα χρόνια ασφάλισης.

Τα πλασματικά έτη αξιοποιούνται κυρίως για να συμπληρωθούν τα έτη ασφάλισης ως το 2012 και έτσι να κατοχυρωθούν οι προϋποθέσεις των μεταβατικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένη ΙΚΑ που είχε ανήλικο το 2011 αλλά δεν συμπληρώνει 5.500 ημέρες για να κατοχυρώσει το όριο των 57 ετών, θα βγει στα 67 με πλήρη σύνταξη και στα 62 με μειωμένη. Αναγνωρίζοντας πλασματικό χρόνο μπορεί να αποχωρήσει στα 60,9 με πλήρη (αντί 67) και οποτεδήποτε για μειωμένη.

Οι μισθωτοί με ασφάλιση σε ΙΚΑ και Ειδικά Ταμεία, που θέλουν να συμπληρώσουν «ένσημα» για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του 2010, αναγνωρίζουν 200 μέρες ανεργίας και 200 ασθένειας στη δεκαετία 2000-2009 και στρατιωτική θητεία (μετά το 58ο έτος).

Για όλους τους ασφαλισμένους και προκειμένου να συμπληρωθούν «ένσημα» το 2011 αναγνωρίζονται μέχρι 4 έτη και για το 2012 μέχρι 5 έτη από στρατιωτική θητεία, ανεργία, σπουδές, χρόνος παιδιών, κενά ασφάλισης.

Για να συμπληρωθεί ο χρόνος ασφάλισης από το 2013 και μετά αναγνωρίζονται ως 7 έτη για σύνταξη στα 62 με 40 χρόνια.

Ευκαιρία για γρήγορη έξοδο, καθώς και για προσαύξηση στη σύνταξη παρέχουν τα πλασματικά έτη στους ασφαλισμένους του Δημοσίου.

Καθοριστικός παράγοντας στις εξαγορές είναι να συμπληρώνεται η 25ετία ως το 2012, που αποτελεί και το κριτήριο της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

Ο συνολικός αριθμός ετών που μπορεί να αναγνωρίσει ένας ασφαλισμένος στο Δημόσιο είναι 4 ως 7 έτη και επιπλέον ως 5 έτη λόγω τέκνων, δηλαδή ο πλασματικός χρόνος που μπορεί να εξαγοραστεί στο Δημόσιο φτάνει ως και τα 12 έτη.

Στο Δημόσιο, για θεμελίωση συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων έως 31/12/2010 και μέχρι να συμπληρωθεί η 25ετία, αναγνωρίζονται xρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας έως 5 έτη, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, χρόνος τέκνων για τις μητέρες.

Για θεμελίωση από 1ης/1/2011 οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίζονται ισχύουν τόσο για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (25ετία) όσο και για τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Οι χρόνοι που αναγνωρίζονται στο Δημόσιο από το 2011 και μετά είναι:

α) Χρόνος στρατιωτικής θητείας (όλος ο χρόνος),

β) χρόνος σπουδών (όσα τα έτη της σχολής για το πτυχίο),

γ) χρόνος εκπαιδευτικής άδειας (ως 2 έτη),

δ) πλασματικός χρόνος παιδιών ως 5 έτη (1 έτος για το πρώτο παιδί, 2 έτη για το δεύτερο και 2 έτη για το τρίτο. Από το τέταρτο και άνω δεν δίδεται πλασματικός χρόνος),

ε) χρόνος άδειας άνευ αποδοχών ανατροφής παιδιών ηλικίας μέχρι 6 ετών.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες (άνδρες – γυναίκες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ) και οι άνδρες ασφαλισμένοι ως αυτοαπασχολούμενοι στο ΕΤΑΑ έχουν τη δυνατότητα, μέσω εξαγορών, να κλειδώσουν την 35ετία ως το 2012 και να συνταξιοδοτηθούν μεταξύ 60 και 62 χωρίς να έχουν κατ’ ανάγκη 40 χρόνια ασφάλισης.

Για την 35ετία αναγνωρίζονται 4 και 5 έτη αντίστοιχα για να συμπληρωθεί στα έτη 2011 και 2012.

Χωρίς 35ετία ως το 2012 ή 40ετία στο σύνολο θα βγουν στα 67, αν είναι ασφαλισμένοι πριν το 1993 (παλαιοί), ενώ οι νέοι από 1993 και μετά πρωτοασφαλισμένοι έχουν και την επιλογή για μειωμένη στα 62 με μια 15ετία εισφορών. Η μειωμένη καθιερώθηκε και ισχύει για τα Ταμεία ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ για τους νέους από 1ης/1/1993 και μετά ασφαλισμένους, ενώ για τους παλαιούς υπάρχει μόνον πλήρης σύνταξη στα 67 με τουλάχιστον 15 έτη ή 62 με 40 έτη.

Οι μητέρες μπορούν να αναγνωρίσουν πλασματικά λόγω παιδιών;

Οι γυναίκες που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις μητέρων ΙΚΑ δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν πλασματικούς χρόνους λόγω τέκνων για να συμπληρώσουν τις 5.500 ημέρες ασφάλισης το 2011 ή το 2012. Μπορούν, όμως, να αξιοποιήσουν άλλους χρόνους (σπουδών, κενά ασφάλισης, ανεργία). Ο περιορισμός ως προς την αναγνώριση χρόνου λόγω τέκνων ισχύει και για τις μητέρες με ανήλικο σε Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, εφόσον χρησιμοποιούν τις διατάξεις ΙΚΑ. Στην περίπτωση που συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις μητέρων που προβλέπονται στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, δηλαδή με 25ετία ως το 2012 και ανήλικο, τότε μπορούν να συμπληρώσουν τα χρόνια που τους λείπουν αναγνωρίζοντας και πλασματικό χρόνο λόγω τέκνων.

Δεν ισχύει περιορισμός στην εξαγορά πλασματικού χρόνου λόγω τέκνων για σύνταξη γονέων με ανήλικο και τρίτεκνους στο Δημόσιο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή