Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις σύμφωνα με τις αυξήσεις στους μισθούς - Πίνακες και παραδείγματα

Από το επόμενο έτος οι συντάξεις θα αυξάνονται σε σχέση με τις αυξήσεις στους μισθούς 

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις σύμφωνα με τις αυξήσεις στους μισθούς - Πίνακες και παραδείγματα
5'

Από την επόμενη χρονιά, οι συντάξιμες αποδοχές που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης παύουν να αυξάνονται με τον πληθωρισμό και θα αυξάνονται με το ποσοστό αύξησης του δείκτη μισθών.

Το νέο σύστημα, σημειώνει ο «Ελεύθερος Τύπος», μπορεί να είναι καλύτερο εφόσον οι μισθοί αυξάνονται πιο πάνω από τον πληθωρισμό, όπως έγινε με τον κατώτατο μισθό, που τα τρία τελευταία χρόνια έχει πάρει αθροιστικά αύξηση 23%, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε σωρευτικά 16,1%.

Με το νόμο 4387/2016, ο υπολογισμός της ανταποδοτικής σύνταξης για κάθε νέο συνταξιούχο γίνεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές έτσι όπως διαμορφώνονται από το 2002 και μετά, προσαυξημένες κατ’ έτος με τη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Σημειωτέον ότι λαμβάνονται υπόψη μόνον οι θετικές τιμές του πληθωρισμού και όχι οι αρνητικές. Ως συντάξιμες αποδοχές νοείται ο μέσος όρος των μικτών μηνιαίων αποδοχών από το 2002 και μετά επί των οποίων πληρώθηκαν εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής σύνταξης. Αντίστοιχα, για τους ελεύθερους επαγγελματίες, συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος των εισφορών από το 2002 και μετά.

Με τα έως τώρα ισχύοντα, οι συντάξιμες αποδοχές εκάστου έτους από το 2002 και μέχρι το έτος συνταξιοδότησης αυξάνονται κατά το ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού του προηγούμενου έτους. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συνταξιοδοτείται το 2024 θα έχει αύξηση στις συντάξιμες αποδοχές του κατά το ποσοστό του πληθωρισμού του 2023.

Ο πληθωρισμός του 2023 ήταν 3,5%, οπότε, αν ο συντάξιμος μισθός του από το 2002 μέχρι το 2023 είναι κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ, θα αυξηθεί στα 1.552 ευρώ. Ο μισθός θα πολλαπλασιαστεί με το ποσοστό αναπλήρωσης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης και θα βγει η ανταποδοτική σύνταξη.

Το σύστημα αυτό τερματίζεται φέτος. Από το 2025 η αύξηση των συντάξιμων αποδοχών θα γίνεται με έναν νέο δείκτη, το Δείκτη Μεταβολής Μισθών, που τώρα δημιουργείται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και το υπουργείο Εργασίας. Ο δείκτης θα βγαίνει από τον μέσο όρο των αυξήσεων μισθών για το σύνολο των εργαζομένων. Οσο υψηλότερες είναι οι αυξήσεις μισθών τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το ποσοστό αύξησης που θα έχουν οι ασφαλισμένοι στις συντάξιμες αποδοχές τους και ένα μέρος της αύξησης θα περάσει στην ανταποδοτική σύνταξη.

Οσο πιο πάνω κινηθούν οι μισθοί το 2024 τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η αύξηση η οποία θα «μεταφερθεί» στην ανταποδοτική σύνταξη των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτηθούν το 2025 και τα επόμενα έτη.

Από την επόμενη χρονιά, λοιπόν, οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων που αποτελούν τη βάση υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης θα αυξάνονται με τον πληθωρισμό για τα έτη από το 2002 έως το 2024 και με το δείκτη αύξησης μισθών από το 2025 και μετά. Αν το 2024 ο δείκτης μισθών καταγράψει αύξηση 4,5%, αυτό το ποσοστό θα αυξήσει και το μισθό που θα ληφθεί υπόψη για την ανταποδοτική σύνταξη όσων αποχωρήσουν το 2025.

Με το δείκτη μισθών η αύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης μπορεί να είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αύξηση που θα προέκυπτε αν η μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών εξακολουθούσε να γίνεται με βάση τον πληθωρισμό. Αν πάρει κανείς το παράδειγμα του κατώτατου μισθού, θα διαπιστώσει ότι τα τρία τελευταία χρόνια έχει πάρει αθροιστικά αύξηση 23%, ενώ ο πληθωρισμός αυξήθηκε σωρευτικά 16,1%. Το 2022 ο μισθός αυξήθηκε κατά 7,2% με πληθωρισμό 9,6%. Το 2023 ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 9,4% με πληθωρισμό 3,5% και το 2024 ο μισθός αυξήθηκε κατά 6,4% με εκτίμηση για πληθωρισμό 3%.

Παραδείγματα

  • Ασφαλισμένος που σήμερα έχει συντάξιμο μισθό 1.700 ευρώ και σκοπεύει να βγει στη σύνταξη το 2025 θα έχει αύξηση 4,5% στον συντάξιμο μισθό, ο οποίος θα διαμορφωθεί στα 1.776 ευρώ. Αν έχει 40 χρόνια ασφάλισης, η ανταποδοτική σύνταξη που θα λάβει βγαίνει στα 888 ευρώ. Αν οι αποδοχές του αυξάνονταν με τον πληθωρισμό του 2024, που προβλέπεται να είναι κάτω από 3%, ο συντάξιμος μισθός θα ήταν 1.750 ευρώ και η ανταποδοτική σύνταξη 874 ευρώ. Το κέρδος από το νέο σύστημα είναι 14 ευρώ επιπλέον στην ανταποδοτική σύνταξη.
  • Ασφαλισμένος με συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ που θα βγει στη σύνταξη το 2025 θα έχει αύξηση 4,5% από τον δείκτη μισθών του 2024. Ο συντάξιμος μισθός θα διαμορφωθεί στις 2.090 ευρώ. Αν έχει 40 χρόνια ασφάλισης, η ανταποδοτική σύνταξη που θα λάβει βγαίνει στα 1.045 ευρώ. Αν οι αποδοχές του αυξάνονταν με τον πληθωρισμό του 2024, που προβλέπεται κάτω από 3%, ο συντάξιμος μισθός θα ήταν 2.060 ευρώ και η ανταποδοτική σύνταξη 1.030 ευρώ. Το κέρδος από το νέο σύστημα είναι 15 ευρώ επιπλέον στην ανταποδοτική σύνταξη.
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή