ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποια είναι η τιμή χρυσής λίρας και ράβδων χρυσού

Ποια είναι η τιμή χρυσής λίρας και ράβδων χρυσού

Δόθηκε στη δημοσιότητα το δελτίο τιμών ράβδου χρυσού και χρυσής λίρας για συναλλαγές της Τ.Ε. με ιδιώτες έναντι Ευρώ (Π.Δ. 2456/00) έως το ισόποσο των Ευρώ 10.000,00.

Το δελτίο τιμών για ράβδο χρυσού και χρυσή λίρα ισχύει από 26/6/2012 (08:00) και μέχρι την έκδοση νεοτέρου.

Α. ΧΡΥΣΟΣ

99 ΧΡΥΣΟΣ ΤΙΤΛΟΥ * 0,995 – 1,000 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ** Αγορά: 38,93 Πώληση: 44,01

Β. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,940 – 7.988)

01 ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ Αγορά: 287,94 Πώληση: 346,66

02 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1973 & ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ Αγορά: 287,94 Πώληση: 346,66

03 ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1974 & ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ Αγορά:287,94 Πώληση: 346,66

04 ΛΙΡΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΟΨΗ Αγορά: 279,30 Πώληση: 336,27

Γ. ΛΙΡΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ ή ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ

05 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,900-7,939) Αγορά: 274,81 Πώληση: 310,75

06 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΛΙΠΟΒΑΡΗΣ (ΓΡΑΜ. 7,500-7,899) Αγορά: 260,89 Πώληση: 295,01

07 ΛΙΡΑ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 (ΓΡΑΜ. 7,000-7,499) Αγορά: 243,50 Πώληση: 275,35

08 ΛΙΡΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,905 Αγορά: 265,71 Πώληση: 300,47

09 ΛΙΡΑ ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 Αγορά: 212,40 Πώληση: 240,31

Δ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

80 ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 34,50 Πώληση: 39,02

81 ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 35,15 Πώληση: 39,74

83 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 34,16 Πώληση: 38,62

84 ΛΙΠΟΒΑΡΗ ΤΙΤΛΟΥ 0,9166 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 34,79 Πώληση: 39,33

85 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ή ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,900 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 33,27 Πώληση: 37,64

86 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,720 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 26,62 Πώληση: 30,12

87 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,600 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 22,18 Πώληση: 25,10

88 ΛΙΒΑΝΙΚΗΣ ΚΟΠΗΣ ΤΙΤΛΟΥ 0,500 ΤΟ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ Αγορά: 18,47 Πώληση: 20,92